Oppfriskningskurs i realfag

Studenter på teknostart og realstart. Foto: Kai T. Dragland

Matematikk

Kurset er et frivillig ekstratilbud til nye studenter ved NTNU som føler de trenger å få frisket opp deler av pensum i 2MX og 3MX. Kurset tar for seg sentrale deler av 2MX og 3MX som nye studenter erfaringsmessig enten har glemt eller finner vanskelig. Det vil ikke bli forelest noe som ikke inngår i pensum fra videregående, og studenter som behersker stoffet bra fra tidligere vil kanskje føle at oppfriskningskurset er bortkastet tid. En pekepinn for om du trenger kurset kan være hvor lett eller vanskelig du synes siste års avsluttende test er.


Kjemi

Det viser seg at mange studenter har et behov for å tilegne seg eller oppdatere seg på de viktigste basiskunnskaper før undervisningen i kjemifagene tar til. Vi har derfor de siste årene arrangert et Forkurs i kjemi i begynnelsen av august, og før semesterstart.


Kompleks analyse

For ingeniører (Bachelor) som er tatt opp til Master i Elektronikk og Master of Science in Electric Power Engineering anbefales det sterkt å ta forkurset i Kompleks analyse og forkurset i elektromagnetisme. Forkurs Kompleks analyse vil også være aktuelt for masterstudenter i Energibruk og energiplanlegging.


Elektromagnetisme

For ingeniører (Bachelor) som er tatt opp til Master i Elektronikk og Master of Science in Electric Power Engineering anbefales det sterkt å ta forkurset i Kompleks analyse og forkurset i elektromagnetisme.


Oppstartsprogram


Teknostart

Obligatorisk for førsteårs sivilingeniørstudenter.

Realstart

Obligatorisk for studenter som begynner på realfagstudier (informatikk, matematikk og naturfag).