Master, to-årig

Master i voksnes læring

– Studiets oppbygning

Masterprogrammet i voksnes læring har et omfang på til sammen 120 studiepoeng. Dette tilsvarer to års normert studietid, men studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning slik at det også er mulig å ta studiet som et deltidsstudium over fire år. Studiet består av både obligatoriske og valgfrie emner, samt en masteroppgave på 30 studiepoeng.

 

Master i voksnes læring består av:

  • En felles del som omfatter de mest sentrale emnene knyttet til voksnes læring og kompetanse VL3000, VL3010, VL3011, VL3012 og VL3013.
  • En felles del som omfatter emner i forskningsmetode, som både skal gjøre deg i stand til å utføre egen forskning og å forstå og vurdere andres forskningsbidrag. Metodeemnene utgjør til sammen 30 studiepoeng og består av emnene VLR3007 (15 sp) og VRL3008 (15 sp).
  • Et valgfritt emne på 7,5 studiepoeng, som velges blant øvrige emner ved SVT-fakultetet eller ved andre læresteder. Emnet skal gi deg muligheten til å fordype deg og spesialisere deg i et faglig område som er relevant for voksnes læring. Valgemnet godkjennes etter søknad til fakultetet. Informasjon om valg av emne og tidligere godkjente emner: http://www.ntnu.no/ivr/mvl  Merk: Undervisningen i valgemne følger normalt ikke samlingsukene til master i voksnes læring.
  • Eksperter i team (EiT), et emne på 7,5 studiepoeng som er obligatorisk for alle som tar en mastergrad ved NTNU.
  • Masteroppgave i voksnes læring, VL3900, som er ditt eget forskningsbidrag.

 

Oppbygning studieår 2015-2016 

 

Semester

Emner (7,5 sp)

Emner (7,5 sp)

Emner (7,5 sp)

Emner (7,5 sp)

4. semester (vår)

VL3900 Masteroppgave i voksnes læring

3. semester (høst)

VL3013
Veiledet studium med selvvalgt litteratur *

Valgfritt emne

VLR3008
Fordypning i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring

2. semester (vår)

Eksperter i team

VL3010
Styringsrasjonaliteter i norsk voksen- opplæringspolitikk
VL3011
Endring, utvikling og innovasjon i organisasjoner

VL3012
Tilrettelegging
og organisering
av læring for voksne

1. semester (høst)

VL3000 Voksnes læring: Perspektiver, teorier og modeller

VLR3007 Innføring i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring

*VL3013 tilbys ordinært om høsten, men kan også ved behov tilbys som veiledet lesing i vårsemesteret for studenter på masterprogrammet i voksnes læring som tar studiet på deltid.

 

Oppbygning deltid 2015-2016

 

Semester

Emner (7,5 sp)

Emner (7,5 sp)

8. semester (vår)

VL3900 Masteroppgave i voksnes læring

7. semester (høst)

6. semester (vår)

VL3013 Vitenskapelig skriving og design med selvvalgt fordypning*

VL3012 Tilrettelegging og organisering av læring for voksne

5. semester (høst)

VLR3008 Fordypning i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring

4. semester (vår)

VL3011 Endring, utvikling og innovasjon i organisasjoner

VL3010 Styringsrasjonaliteter i norsk voksenopplæringspolitikk

3. semester (høst)

VLR3007 Innføring i forskningsmetode knyttet til rådgivingsvitenskap og voksnes læring

2. semester (vår)

Eksperter i team

Valgfritt emne

1. semester (høst)

VL3000 Voksnes læring: Perspektiver, teorier og modeller

 

Emneoversikt 2015-2016

 

Kode

Tittel

Sp

Undervisnings-

semester

Adgangsbegrensning/
studierettskrav*

 

Obligatoriske emner

 

 

 

VL3000

Voksnes læring: Perspektiver, teorier og modeller

15

H

Åpent

VLR3007

Innføring i forskningsmetode knyttet til rådgivingsvitenskap og voksens læring

15

H

Studierettskrav

VLR3008

Fordypning i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring

15

H

Studierettskrav

VL3010

Styringsrasjonaliteter i norsk voksenopplæringspolitikk

7,5

V

Åpent

VL3011

Endring, utvikling og innovasjon i organisasjoner

7,5

V

Adgangsbegrenset

VL3012

Tilrettelegging og organisering av læring for voksne

7,5

V

Åpent

VL3013 Vitenskapelig skriving og design med selvvalgt fordypning 7,5

H/V*

**

Studierettskrav
EiT Eksperter i team** 7,5 V  

VL3900

Masteroppgave i voksnes læring

30

H/V

Sudierettskrav

*Emner med studierettskrav er forbeholdt studenter på masterprogrammet i voksnes læring.

** Se egen beskrivelse av Eksperter i Team foran i denne studiehåndboka. Studentene på master i voksnes læring velger selv om de vil ta intensiv eller langsgående landsby.

***VL3013 går som hovedregel på høsten, men kan også tilbys som veiledet selvstudium i vårsemesteret for studenter på masterprogrammet i voksnes læring som tar studiet på deltid. 

Mer informasjon om oppbygning av studieprogrammet, overgangsordninger og emnebeskrivelser finner du i studieplanen for master i voksnes læring i Studiehåndboken.

Wed, 17 Dec 2014 13:33:19 +0100

Eksperter i team

Eksperter i team er et felles tverrfaglig emne for alle som tar en mastergrad ved NTNU.

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap, NTNU
7491 Trondheim

Besøks-/leveringsadresse:
Paviljong B, 1. etasje,
NTNU Dragvoll

Klikk her for visning i kart

Telefon
Telefon: 735 92800
Telefaks: 735 92801

Internett
E- post: ivr@svt.ntnu.no
Web: http://www.ntnu.no/ivr