Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i voksnes læring

– Studiets oppbygning
Masterprogrammet i voksnes læring har et omfang på til sammen 120 studiepoeng. Dette tilsvarer to års normert studietid, men studiet er lagt opp med samlingsbasert undervisning slik at det også er mulig å ta studiet som et deltidsstudium over fire år. 

Master i voksnes læring består av:

  • En felles del som omfatter de mest sentrale emnene knyttet til voksnes læring og kompetanse VL3000VL3010VL3011VL3012 og VL3013.
  • En felles del som omfatter emner i forskningsmetode, som både skal gjøre deg i stand til å utføre egen forskning og å forstå og vurdere andres forskningsbidrag. Metodeemnene utgjør til sammen 30 studiepoeng og består av emnene VLR3007 (15 sp) og VRL3008 (15 sp).
  • Et valgfritt emne på 7,5 studiepoeng, som velges blant øvrige emner ved SVT-fakultetet eller ved andre læresteder. Emnet skal gi deg muligheten til å fordype deg og spesialisere deg i et faglig område som er relevant for voksnes læring. Valgemnet godkjennes etter søknad til fakultetet. Informasjon om valg av emne og tidligere godkjente emner.  Merk: Undervisningen i valgemne følger normalt ikke samlingsukene til master i voksnes læring.
  • Eksperter i team (EiT), et emne på 7,5 studiepoeng som er obligatorisk for alle som tar en mastergrad ved NTNU.
  • Masteroppgave i voksnes læring, VL3900, som er ditt eget forskningsbidrag.
     
Informasjonens gyldighet
Tabellene under gjelder for studieåret 2015/2016. Det kan komme endringer i studieplanene i senere studieår.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3000 Voksnes læring: Perspektiver, teorier og modeller 15
VLR3007 Innføring i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Eksperter i team 7,5
VL3010 Styringsrasjonaliteter i norsk voksenopplæringspolitikk 7,5
VL3011 Endring, utvikling og innovasjon i organisasjoner 7,5
VL3012 Tilrettelegging og organisering av læring for voksne 7,5

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3013 Vitenskapelig skriving og design med selvvalgt fordypning* 7,5
VLR3008 Fordypning i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring 15
  Valgfritt emne** 7,5
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3900 Masteroppgave i voksnes læring 30

* VL3013 tilbys ordinært om høsten, men kan også ved behov tilbys som veiledet lesing i vårsemesteret for studenter på masterprogrammet i voksnes læring som tar studiet på deltid.

** Emnet skal gi studenten mulighet til fordypning og spesialisering i et område som er relevant for voksnes læring. Emnet må godkjennes av SVT-fakultetet. Gå til oversikt over tidligere godkjente emner.

Detaljer om programmet finner du i studieplanen i studiehåndboka.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3000 Voksnes læring: Perspektiver, teorier og modeller 15
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
  Eksperter i team 7,5
  Valgfritt emne** 7,5

** Emnet skal gi studenten mulighet til fordypning og spesialisering i et område som er relevant for voksnes læring. Emnet må godkjennes av SVT-fakultetet. Gå til oversikt over tidligere godkjente emner.

 

2. år

Tredje semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VLR3007 Innføring i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring 15
Fjerde semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VLR3011 Endring, utvikling og innovasjon i organisasjoner 7,5
VLR3010 Styringsrasjonaliteter i norsk voksenopplæringspolitikk  

 

3. år

Femte semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VLR3008 Fordypning i forskningsmetode knyttet til rådgivningsvitenskap og voksnes læring 15
Sjette semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3013 Vitenskapelig skriving og design med selvvalgt fordypning* 7,5
VL3012 Tilrettelegging og organisering av læring for voksne 7,5

VL3013 tilbys ordinært om høsten, men kan også ved behov tilbys som veiledet lesing i vårsemesteret for studenter på masterprogrammet i voksnes læring som tar studiet på deltid.
 

4. år

Sjuende semester (høst) og åttende semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
VL3900 Masteroppgave i voksnes læring 30

 

Detaljer om programmet finner du i studieplanen i studiehåndboka.

Eksperter i team

Eksperter i team er et felles tverrfaglig emne for alle som tar en mastergrad ved NTNU.

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
7491 Trondheim

Besøks-/leveringsadresse:
Paviljong B, 1. etasje,
NTNU Dragvoll

Klikk her for visning i kart

Telefon
Telefon: 735 92800
Telefaks: 735 92801

Internett
E- post: ipl@svt.ntnu.no
Web: http://www.ntnu.no/ipl