Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i voksnes læring

– Studiemiljø

Undervisningsformer

Undervisningen er konsentrert i 4 til 5 samlinger hvert semester, slik at det skal være mulig å kombinere studiet med jobb. Du kan tilpasse deler av programmet etter egne interesser og behov gjennom ett valgfritt emne og valg av tema for masteroppgaven. Vi ønsker å legge til rette for et aktivt og godt sammensveiset miljø.

 

Forskningsaktiviteter

Ved Institutt for pedagogikk og livslang læring drives forskning av høy internasjonal kvalitet, og du som masterstudent kan dra nytte av dette fagmiljøet både i forhold til egen forskning (masteroppgaven), og ved å delta i et utdanningsmiljø hvor undervisningen er forskningsbasert.

 

Les hva masterstudentene på voksnes læring sier om studieprogrammet!

Hilde Stuedahl Mohn

Jobber med: Organiserer, utvikler og leder kurs tilrettelagt for ulike yrkesgrupper på St. Olavs Hospital

Jeg bruker min master i voksnes læring daglig. Det er vanskelig å sette fingeren på hvor og når, men det handler om at man opparbeider seg en kompetanse som er verdifull og man tenker og handler annerledes i etterkant på bakgrunn av mastergraden. Det beste med å studere ved instituttet var positive og ivrige lærere som ga oss muligheten til å reflektere og diskutere ulike sider ved faget og sette det opp mot det man opplever i det daglige arbeidet.

 

Kirsti Swensen

Student på master i voksnes læring

Det beste med å studere ved instituttet er at vi er få studenter i klassen. Det gir masse rom for diskusjoner og dialog lærer-student. Undervisningsmetodene er varierte og basert på ønsker fra oss. Jeg liker også at det er samlingsbasert, noe som gjør det mulig å kombinere jobb og studier.

 

Hilde Aasbø Tharaldsen

Student på master i voksnes læring

Det jeg liker best med studiet er hvor anvendbart det er – jeg forstår hva jeg kan bruke kunnskapen til. Studiet handler om mennesker og læring – og hvor kan man ikke relatere det? Jeg liker også kontakten man får med foreleserne på instituttet. Det er lav terskel for å spørre om det meste og jeg opplever at det er svært mye kompetanse å søke til.

Jeg har tenkt all salgs tanker om hva jeg ønsker å gjøre når jeg er ferdig. Da jeg begynte å studere var ønsket en stilling innen HR. Underveis har jeg tenkt på arbeid med integrering og å jobbe i forhold til veien tilbake til arbeidslivet. Mulighetene er mange og det er opp til meg hvordan jeg vil anvende kunnskapen min.

 

Ota Ogie

Student på master i voksnes læring

Jeg valgte master i voksnes læring fordi jeg ønsket å øke min kompetanse innen voksnes læring, tilrettelegging av utdanning, veiledning og rådgivning. Det jeg liker best med studiet forelesningene og gruppearbeid, mulighetene for selvstyrt læring og at studiet er samlingsbasert. Masteroppgaven min er en kvalitativ studie av lærere og minoritetsspråklige elevers oppfatning av undervisning og veiledning i norskopplæringen.


"I min arbeidssituasjon har jeg bruk for min mastergrad hver eneste dag."

– – Intervju med Bjørn Andreas Johansen, Luftforsvarets befalsskole

Hva jobber du med?

Jeg jobber med å utdanne Luftforsvarets fremtidige ledere ved Luftforsvarets befalsskole. Mine arbeidsoppgaver varierer mellom det å være klassesjef, instruktør, og veileder.

Hva bruker du masteren din til?

I min arbeidssituasjon har jeg bruk for min mastergrad hver eneste dag. Jeg underviser og veileder befalselevene i deres lederutdanning. Befalsutdanningen har et fokus på selvutvikling gjennom blant annet erfaringslæring, refleksjon og samarbeid.

Hva har vært det beste med å studere hos oss?

Jeg trivdes svært godt i min studietid, og jeg opplevde at det faglige miljøet ble vektlagt ved instituttet. For meg var det beste med å studere master i voksnes læring at det var et fokus på å knytte studentenes tidligere erfaringer til undervisningen. Det gjorde at jeg i større grad fikk utfordret meg selv gjennom faglig diskusjon og refleksjon.


Studiemiljø

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
7491 Trondheim

Besøks-/leveringsadresse:
Paviljong B, 1. etasje,
NTNU Dragvoll

Klikk her for visning i kart

Telefon
Telefon: 735 92800
Telefaks: 735 92801

Internett
E- post: ipl@svt.ntnu.no
Web: http://www.ntnu.no/ipl