Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i voksnes læring

– Studiemiljø

Undervisningsformer

Undervisningen er konsentrert i 4 til 5 samlinger hvert semester, slik at det skal være mulig å kombinere studiet med jobb. Du kan tilpasse deler av programmet etter egne interesser og behov gjennom ett valgfritt emne og valg av tema for masteroppgaven. Vi ønsker å legge til rette for et aktivt og godt sammensveiset miljø.

Forskningsaktiviteter

Ved Institutt for pedagogikk og livslang læring drives forskning av høy internasjonal kvalitet, og du som masterstudent kan dra nytte av dette fagmiljøet både i forhold til egen forskning (masteroppgaven), og ved å delta i et utdanningsmiljø hvor undervisningen er forskningsbasert.

Studiemiljø

Sosiale medier

Er du nysgjerrig på livet som student ved NTNU?

 Facebook  Facebook: NTNU neste stopp 

 Instagram: NTNUstudent