Master, 2-årig

Master i voksnes læring

– Studiemiljø

Undervisningsformer


Undervisningen er konsentrert i 4 til 5 samlinger hvert semester, slik at det skal være mulig å kombinere studiet med jobb. Du kan tilpasse deler av programmet etter egne interesser og behov gjennom ett valgfritt emne og valg av tema for masteroppgaven. Vi ønsker å legge til rette for et aktivt og godt sammensveiset miljø.

Forskningsaktiviteter


Ved Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap drives forskning av høy internasjonal kvalitet, og du som masterstudent kan dra nytte av dette fagmiljøet både i forhold til egen forskning (masteroppgaven), og ved å delta i et utdanningsmiljø hvor undervisningen er forskningsbasert.


 

Les hva masterstudentene på voksnes læring sier om studieprogrammet!

Hilde Stuedahl Mohn

 

Hilde Stuedahl Mohn
Jobber med: Organiserer, utvikler og leder kurs tilrettelagt for ulike yrkesgrupper på St. Olavs Hospital.

Jeg bruker min master i voksnes læring daglig. Det er vanskelig å sette fingeren på hvor og når, men det handler om at man opparbeider seg en kompetanse som er verdifull og man tenker og handler annerledes i etterkant på bakgrunn av mastergraden. Det beste med å studere på IVR var positive og ivrige lærere som ga oss muligheten til å reflektere og diskutere ulike sider ved faget og sette det opp mot det man opplever i det daglige arbeidet.

 

Kirsti Swensen

 

Kirsti Swensen
Student på master i voksnes læring.

Det beste med å studere ved IVR er at vi er få studenter i klassen. Det gir masse rom for diskusjoner og dialog lærer-student. Undervisningsmetodene er varierte og basert på ønsker fra oss. Jeg liker også at det er samlingsbasert, noe som gjør det mulig å kombinere jobb og studier.

 

 

Hilde Aasbø TharaldsenHilde Aasbø Tharaldsen

Student på master i voksnes læring.

Det jeg liker best med studiet er hvor anvendbart det er – jeg forstår hva jeg kan bruke kunnskapen til. Studiet handler om mennesker og læring – og hvor kan man ikke relatere det? Jeg liker også kontakten man får med foreleserne på IVR. Det er lav terskel for å spørre om det meste og jeg opplever at det er svært mye kompetanse å søke til.

Jeg har tenkt all salgs tanker om hva jeg ønsker å gjøre når jeg er ferdig. Da jeg begynte å studere var ønsket en stilling innen HR. Underveis har jeg tenkt på arbeid med integrering og å jobbe i forhold til veien tilbake til arbeidslivet. Mulighetene er mange og det er opp til meg hvordan jeg vil anvende kunnskapen min.

Ota Ogie

 

Ota Ogie
Student på master i voksnes læring

Jeg valgte master i voksnes læring fordi jeg ønsket å øke min kompetanse innen voksnes læring, tilrettelegging av utdanning, veiledning og rådgivning. Det jeg liker best med studiet forelesningene og gruppearbeid, mulighetene for selvstyrt læring og at studiet er samlingsbasert. Masteroppgaven min er en kvalitativ studie av lærere og minoritetsspråklige elevers oppfatning av undervisning og veiledning i norskopplæringen.

 

Studiemiljø

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap, NTNU
7491 Trondheim

Besøks-/leveringsadresse:
Paviljong B, 1. etasje,
NTNU Dragvoll

Klikk her for visning i kart

Telefon
Telefon: 735 92800
Telefaks: 735 92801

Internett
E- post: ivr@svt.ntnu.no
Web: http://www.ntnu.no/ivr