Master, 2-årig

Master i voksnes læring

- Opptakskrav

For opptak til masterprogrammet i voksnes læring kreves

  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende i samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag eller
  • fullført minst tre av fire år av grunnskolelærerstudiet eller tilsvarende.

Søkere med bachelorgrad fra et annet fagområde kan vurderes for opptak dersom de har relevant praksis av minst to års varighet. Som relevant praksis regnes eksempelvis arbeid med kompetanseutvikling og/eller opplæring i private bedrifter, offentlig virksomhete eller i organisasjoner.

Karaktergrense
Ved opptak til master i voksnes læring er det innført karaktergrense. Alle som tas opp, må ha en veid gjennomsnittkarakter på minst C eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget.

B-garanti
Alle søkere som har en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget, er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet.

Opptak til studieprogrammet søkes via søknadsweb innen 15. april. Studieprogrammet ligger under fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT).


Hvordan søke opptak

Ikon 1For studier med opptak til vår 2015, registrer søknad via Søknadsweb innen 15. november. For høst 2015 er søknadsfrist 15. april. Når du har registrert søknaden, vil du motta en kvitteringsmelding per e-post. 
 

Icon 2Når du registrerer din søknad skal du i merknadsfeltet på Søknadsweb skrive inn følgende:
a) Navn på lærestedet du har din utdanning fra.
b) Hvordan du dekker språkkravene i norsk og engelsk (norsk videregående skole, eller ved språktester).
c) Tar du eksamener inneværende semester må du føre opp emnekode, emnenavn og antall studiepoeng.
 

Icon 3Innen 2 uker etter at du har registrert din søknad må du laste opp dokumentasjon på utdanning. Du skal laste opp vitnemål og karakterutskrift, samt ev. annen relevant dokumentasjon.
 

Icon 4Hvis du har utdanning fra et annet lærested enn NTNU, må du søke om faglig godkjenning. Dette gjelder ikke hvis ditt lærested og ditt studieprogram er forhåndsgodkjent. Oversikt over forhåndsgodkjente utdanninger finner du på studieprogrammets nettsider
 

Icon 5Du får svar på søknaden per e-post 14. januar. Du må registrere svaret ditt via Søknadsweb innen en uke.

Her finner du mer  informasjon om opplastingutenlandsk utdanningtidlig opptak og rangering
 

Spørsmål

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta ellers kontakt med Opptakskontoret per telefon 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.

 

Søknadsfrist 15 april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap, NTNU
7491 Trondheim

Besøks-/leveringsadresse:
Paviljong B, 1. etasje,
NTNU Dragvoll

Klikk her for visning i kart

Telefon
Telefon: 735 92800
Telefaks: 735 92801

Internett
E- post: ivr@svt.ntnu.no
Web: http://www.ntnu.no/ivr