Master, 2-årig

Master i voksnes læring

- Opptakskrav

For opptak til masterprogrammet i voksnes læring kreves fullført bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag eller tilsvarende.

Søkere med bachelorgrad fra et annet fagområde kan vurderes for opptak dersom de har relevant praksis av minst to års varighet. Som relevant praksis regnes eksempelvis arbeid med kompetanseutvikling og/eller opplæring i private bedrifter, offentlig virksomhete eller i organisasjoner.

Karaktergrense
Ved opptak til master i voksnes læring er det innført karaktergrense. Alle som tas opp, må ha en veid gjennomsnittkarakter på minst C eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget.

C-garanti
Alle søkere som har en veid gjennomsnittskarakter på minst C eller tilsvarende i opptaksgrunlaget, er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet.

Opptak til studieprogrammet søkes via søknadsweb innen 15. april. Studieprogrammet ligger under fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT).


Hvordan søke opptak

  1. Søk opptak via Søknadsweb innen 15. april, eller 1. mars hvis du har utenlandsk utdanning. Du kan endre rekkefølgen på studieprogrammene du har registrert frem til 1. juli. Når du har registrert søknaden, vil du motta en kvitteringsmelding per e-post. 
     
  2. Du mottar lenke til følgeskjema i kvitteringsmeldingen. Du må fylle ut og laste opp følgeskjemaet til 'Mine dokumenter' i Søknadsweb sammen med dokumentasjon av utdanningen din. Last opp følgeskjema så snart som mulig etter at du har søkt.
     
  3. Hvis du har utdanning fra et annet lærested, må du søke om faglig godkjenning. Dette gjelder ikke hvis ditt lærested og ditt studieprogram er forhåndsgodkjent. Oversikt over forhåndsgodkjenninger finner du på studieprogrammets nettsider
     
  4. Du får svar på søknaden per e-post 17. juli. Du må registrere svaret ditt via Søknadsweb innen 22. juli

Her finner du mer  informasjon om opplastingutenlandsk utdanningtidlig opptak og rangering
 

Spørsmål

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta ellers kontakt med Opptakskontoret per telefon 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.

 

Søknadsfrist 15 april

Du registrerer søknad til våre 2-årige masterprogram på NTNUs søknadswebSlik søker du opptak.

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap, NTNU
7491 Trondheim

Besøks-/leveringsadresse:
Paviljong B, 1. etasje,
NTNU Dragvoll

Klikk her for visning i kart

Telefon
Telefon: 735 92800
Telefaks: 735 92801

Internett
E- post: ivr@svt.ntnu.no
Web: http://www.ntnu.no/ivr