Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i voksnes læring

– Jobbmuligheter

Gjennom masterprogrammet vil studentene kunne kvalifisere seg for praktisk arbeid med utdanning og opplæring slik at de kan fungere som ledere, veiledere og ansvarlige deltakere ellers i voksnes læreprosesser.

Etter endt utdanning kan studentene arbeide på ulike arenaer og områder som omfatter voksnes læring. Jobbmulighetene finnes innenfor:

  • forskning og utviklingsarbeid
  • utrednings- og planleggingsarbeid på sentralt og regionalt nivå
  • kurs- og opplæringsvirksomhet som drives av offentlige og private tilbydere eller i regi av bedrifter og organisasjoner

Master i voksnes læring: Bjørn Andreas Johansen

Studieprogram: Master i voksnes læring
Arbeidssted: Luftforsvarets befalskole
Navn: Bjørn Andreas Johansen

- I min arbeidssituasjon har jeg bruk for min mastergrad hver eneste dag.

Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i voksnes læring: Bjørn Andreas Johansen

Studieprogram: Master i voksnes læring
Arbeidssted: Luftforsvarets befalskole
Navn: Bjørn Andreas Johansen

- I min arbeidssituasjon har jeg bruk for min mastergrad hver eneste dag.

Hva jobber du med?Profilbilde Bjørn Andreas Johansen

Jeg jobber med å utdanne Luftforsvarets fremtidige ledere ved Luftforsvarets befalsskole. Mine arbeidsoppgaver varierer mellom det å være klassesjef, instruktør, og veileder.

Hva bruker du masteren din til?

I min arbeidssituasjon har jeg bruk for min mastergrad hver eneste dag. Jeg underviser og veileder befalselevene i deres lederutdanning. Befalsutdanningen har et fokus på selvutvikling gjennom blant annet erfaringslæring, refleksjon og samarbeid.

Hva har vært det beste med å studere hos oss?

Jeg trivdes svært godt i min studietid, og jeg opplevde at det faglige miljøet ble vektlagt ved instituttet. For meg var det beste med å studere master i voksnes læring at det var et fokus på å knytte studentenes tidligere erfaringer til undervisningen. Det gjorde at jeg i større grad fikk utfordret meg selv gjennom faglig diskusjon og refleksjon.

Hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling.