Master, 2-årig

Master i voksnes læring

– Jobbmuligheter

Gjennom masterprogrammet vil studentene kunne kvalifisere seg for praktisk arbeid med utdanning og opplæring slik at de kan fungere som ledere, veiledere og ansvarlige deltakere ellers i voksnes læreprosesser.

Etter endt utdanning kan studentene arbeide på ulike arenaer og områder som omfatter voksnes læring. Jobbmulighetene finnes innenfor:

  • forskning og utviklingsarbeid
  • utrednings- og planleggingsarbeid på sentralt og regionalt nivå
  • kurs- og opplæringsvirksomhet som drives av offentlige og private tilbydere eller i regi av bedrifter og organisasjoner

Karrieretjenesten for studenter ved NTNU kan gi deg gode råd når det gjelder overgangen fra studier til arbeidsliv. De arrangerer også jobbsøkerkurs, kurs i intervjuteknikk og kurs i internasjonal jobbsøking.

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap, NTNU
7491 Trondheim

Besøks-/leveringsadresse:
Paviljong B, 1. etasje,
NTNU Dragvoll

Klikk her for visning i kart

Telefon
Telefon: 735 92800
Telefaks: 735 92801

Internett
E- post: ivr@svt.ntnu.no
Web: http://www.ntnu.no/ivr