Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i voksnes læring

– Jobbmuligheter

Gjennom masterprogrammet vil studentene kunne kvalifisere seg for praktisk arbeid med utdanning og opplæring slik at de kan fungere som ledere, veiledere og ansvarlige deltakere ellers i voksnes læreprosesser.

Etter endt utdanning kan studentene arbeide på ulike arenaer og områder som omfatter voksnes læring. Jobbmulighetene finnes innenfor:

  • forskning og utviklingsarbeid
  • utrednings- og planleggingsarbeid på sentralt og regionalt nivå
  • kurs- og opplæringsvirksomhet som drives av offentlige og private tilbydere eller i regi av bedrifter og organisasjoner

Karrieretjenesten for studenter ved NTNU kan gi deg gode råd når det gjelder overgangen fra studier til arbeidsliv. De arrangerer også jobbsøkerkurs, kurs i intervjuteknikk og kurs i internasjonal jobbsøking.

 

"I min arbeidssituasjon har jeg bruk for min mastergrad hver eneste dag."

– Intervju med Bjørn Andreas Johansen, Luftforsvarets befalsskole

 

Bilde av Bjørn Andreas Johansen, Luftforsvarets befalsskoleHva jobber du med?

Jeg jobber med å utdanne Luftforsvarets fremtidige ledere ved Luftforsvarets befalsskole. Mine arbeidsoppgaver varierer mellom det å være klassesjef, instruktør, og veileder.

 

Hva bruker du masteren din til?

I min arbeidssituasjon har jeg bruk for min mastergrad hver eneste dag. Jeg underviser og veileder befalselevene i deres lederutdanning. Befalsutdanningen har et fokus på selvutvikling gjennom blant annet erfaringslæring, refleksjon og samarbeid.

 

Hva har vært det beste med å studere hos oss?

Jeg trivdes svært godt i min studietid, og jeg opplevde at det faglige miljøet ble vektlagt ved instituttet. For meg var det beste med å studere master i voksnes læring at det var et fokus på å knytte studentenes tidligere erfaringer til undervisningen. Det gjorde at jeg i større grad fikk utfordret meg selv gjennom faglig diskusjon og refleksjon.


Kontaktinformasjon

Postadresse:
Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
7491 Trondheim

Besøks-/leveringsadresse:
Paviljong B, 1. etasje,
NTNU Dragvoll

Klikk her for visning i kart

Telefon
Telefon: 735 92800
Telefaks: 735 92801

Internett
E- post: ipl@svt.ntnu.no
Web: http://www.ntnu.no/ipl