Studiemiljø

Undervisning
Du skal følge fastlagte forelesninger og aktiviteter som støtter opp din egen læring. Det legges vekt på studentaktive arbeidsformer med samarbeid og prosjektrelaterte arbeidsoppgaver, og at studentene skal ha muligheter til selvstendige valg og spesialiseringer.

Linjeforeningen
Studentene ved Pedagogisk Institutt har sin egen linjeforening kalt Paideia. Paideia er en frivillig organisasjon drevet av studenter ved NTNU. Paideia jobber med det sosiale miljøet bestående av studenter som har tilhørighet til Pedagogisk Institutt og mener at det er stor sammenheng mellom gode resultater og trivsel. Derfor har Paideia det som hovedoppgave å sørge for at du som student ved NTNU og Pedagogisk Institutt skal trives best mulig. Styret i linjeforeningen ønsker å jobbe for deg som student og har som visjon å tette gapet mellom teori og praksis, mellom studie, student og ansatt ved å gjennomføre sosiale aktiviteter. Hvis du ønsker å vite mer kan du besøke hjemmesiden til Paideia.

Utdanning i utlandet
Du kan også velge å ta deler av utdanningen i utlandet, gjennom utvekslingsavtaler med høgskoler og universiteter over hele verden. Studieoppholdet i utlandet vil utgjøre en integrert del av mastergraden.

Studiemiljø

Paideia

PAIDEIA, linjeforeningen til pedagogikk, arrangerer Fadderuka, turer, sosiale kvelder og fester

Kontaktinfo Pedagogisk institutt

Telefon:
+47 73 59 19 50
Faks:
+47 73 59 18 90
Epost:
ped@svt.ntnu.no
Hjemmeside:
http://www.ntnu.no/ped
Åpningstider:
man-fre 10-15.
Besøksadresse:

Loholt Allé 87

Pav. C, Dragvoll

7491 Trondheim

Postadresse:

Pedagogisk institutt, NTNU

7491 Trondheim