Masterprogram, 2-årig

Master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst

Om utdanning og oppvekst

Studiet gir deg forskningsbasert kunnskap om utdanning og oppvekst. I dette inngår oppøving i selvstendig vitenskapelig utrednings- og forskningsarbeid.

Studiet gir deg anledning til å legge hovedtyngden på utdanningspolitikk, skoleutvikling, skolevurdering og ledelse, slik at utdanningen din først og fremst er rettet mot utviklingsarbeid, kvalitetssikring og faglig-administrativ ledelse. Alternativt kan du legge vekt på det læringsrettede arbeidet i klasserommet. 

Opptak

Opptaket skjer lokalt ved NTNU og søknadsfristen er 15. april, søknadsweb åpner 2. februar. Du søker opptak elektronisk via Søknadsweb .

Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Studiet vil særlig kvalifisere for arbeid innen evaluerings-, utrednings- og forskningsarbeid, til undervisning på høgskoler og universitet, og til pedagogisk arbeid innenfor administrasjon, organisasjon og ledelse i offentlig og private virksomheter, innen opplæringsvirksomhet og kompetanseutvikling. Les om alle mulighetene og hvor våre kandidater har fått jobb.


Studiets oppbygning

Mastergraden i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst er på 120 studiepoeng og gjennomføres normert på to år (fire semester).

Mastergraden består av valgfrie og obligatoriske emner i pedagogikk, Eksperter i team og en masteroppgave på 30 studiepoeng. Det fjerde semesteret er viet fullt og helt til masteroppgaven, hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling innen fagområdet.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: ped@svt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 50

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Paviljong C


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Adgangsbegrensning: Se opptaksgaranti
Karakterkrav: C
Opptaksgaranti: Søkere med veid snittkarakter på B i opptaksgrunnlaget, er garantert plass på programmet.
Opptak: Søknadsweb
Søknadsfrist: 15. april
Enhet: Pedagogisk institutt