Masterprogram 2-årig, Trondheim

Tysk

Foto: Victor Kleive

Velkommen til studiestart 2017

Ny ved NTNU?

Hvis du er helt ny som NTNU-student så har du muligheten til å delta på følgende arrangementer for nye NTNUere. Arrangementene er lagt opp for førsteårsstudenter (bachelor, årsstudium og lektorutdanning), men er åpne for alle interesserte.

Onsdag 16. august kl. 9.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.


Torsdag 17. august:

Kl. 10.00 – 15.00: Vrimledag på Dragvoll

Spennende foredrag om å være ny student, og nyttige tips om blant annet studentøkonomi og mat på studentbudsjett. Møt studentorganisasjoner og -foreninger på stand.

Onsdag 23. august – Mastermøte

Kl. 14.00-15.00 i Bare Bambus

Nyttig å vite

Om masterstudiet i tysk 

Masterprogram tysk består av studier i tysk språk, litteratur og kulturkunnskap, og studentene velger etter hvert å fordype seg innenfor ett av disse områdene. Gjennom hele masterprogrammet utvikler du dine praktiske språkferdigheter i tysk, både gjennom arbeid med oversettelse og gjennom andre skriftlige arbeid og muntlige presentasjoner.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til dette masterstudiet er fullført bachelorgrad med fordypning i tysk eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterstudiet i tysk gir deg en kompetanse som er etterspurt og som gir mange muligheter på jobbmarkedet. Du opparbeider deg en tverrfaglig og kulturell kompetanse som du vil få god bruk for i mange yrker.

En masterutdanning i tysk kan kvalifisere til blant annet til å undervise tysk i grunnskolen og videregående skole, å forsette med forskning i tillegg til å jobbe innenfor felt som blant annet; media, kunnskaps- og informasjonsformidling, offentlig/privat virksomhet eller oversetting. 


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år).


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 25.

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 5, nivå 5.


Thu, 25 Feb 2016 09:45:59 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i tysk
Studieprogramkode: MTYSK
Studiepoeng: 120
Søknad: Søknadsweb
Undervisningsform: Heltid

Institutt for språk og litteratur
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Gyldighet: Informasjonen om masterprogram tysk er gyldig for studieåret 2017/2018.