BACHELORPROGRAM 3-ÅRIG, TRONDHEIM

Radiografi

– Videre studier

Du får autorisasjon som radiograf ved fullført studium og har mange muligheter for videre studier. Videreutdanning av ulikt omfang, kan du blant annet ta ved høgskoler som utdanner radiografer. 

Videreutdanninger ved NTNU (gir studiepoeng):

Videreutdanniger ved andre institusjoner:

I tillegg er det flere tilbydere av etterutdanning (som ikke gir studiepoeng), blant annet Norsk Radiografforbund.


Fullført bachelorgrad i radiografi kvalifiserer for opptak til flere mastergradsutdanninger (120 studiepoeng etter bachelor). Det finnes mange tilbud utenlands. ISRRT (International Society of Radiographers & Radiological Technologists) er en internasjonal radiograforganisasjon. Forbund i de ulike medlemsland  kan eventuelt ha informasjon om utdanningsmuligheter.

Eksempler på mastergradsutdanninger ved NTNU som er aktuell for radiografer:

Under er listet flere muligheter.

Mastergradsutdanninger ved andre institusjoner:


Masterstudier på NTNU

Andre masterprogram på NTNU kan også være aktuelle for deg.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere spesifikke opptakskrav for disse programmene, og planlegge hvilke valgbare emner du må ta for å være kvalifisert for opptak på disse.