Sivilingeniør / Masterprogram 5-årig

Petroleumsfag

– Utenlandsopphold

Studenter kan ta 4. årskurs ved et utenlandsk universitet eller høgskole forutsatt at det er et godkjent lærested, og ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Vi forutsetter at studentene tar en studiebelastning tilsvarende et fullt års studium, og at emnene i størst mulig grad tilsvarer de obligatoriske og valgbare emnene i årskurset ved NTNU. Studenten må være oppflyttingsklar for at søknaden om utenlandsopphold skal innvilges.  

 Finansiering

Lånekassen gir støtte til studier i utlandet dersom studiene varer ett til to semestre. Det er også mulig å søke om stipend fra Internasjonal seksjon ved NTNU.

Planlegging

Faglærerne våre har gode kontakter internasjonalt og vil kunne hjelpe deg om du ønsker å utføre en del av studiet i utenlandet. Du kan også få hjelp i planleggingen fra Internasjonal seksjon ved NTNU. Du finner utfyllende informasjon og lenker til nødvendige skjema og instanser på nettsidene til NTNUs internasjonal seksjon. Husk at det er viktig å starte planleggingen i god tid.

Populære læresteder

Noen av de mest populære utenlandske læresteder for våre studenter de siste årene har vært:

  • University of Texas, Austin
  • Texas A&M University
  • Texas Tech University
  • Colorado School of Mines
  • University of Oklahoma
  • University of Calgary
  • Adelaide University
  • Curtin University
  • University of Campinas
  • Technical University of Delft

Andre studenters erfaringer

Det kan også være svært nyttig å ta en titt på studentrapportene der tidligere studenter forteller om sine erfaringer fra utenlandsopphold, enten ved å søke i studentrapportdatabasen eller lese gamle rapporter.

Illustrasjonsbilde/FOTO

Office of International Relations

O. S. Bragstads plass 3
NO-7491 Trondheim

Tel: +47 73595700
Fax: +47 73595210
E-mail: international@adm.ntnu.no

Online: Office website
Ofte stilte spørsmål (FAQ):