Sivilingeniør / Masterprogram 5-årig

Petroleumsfag - Semesterplan

Sem.

7,5 stp

7,5 stp

7,5 stp

7,5 stp

10 VÅR

Masteroppgave

9 HØST

Komplementært  emne 2

Fordypningsemne

Fordypningsprosjekt

8 VÅR

Eksperter i Team

Ingeniøremne **
(fra annen linje)

Ingeniøremne
(valgfritt *)

Ingeniøremne
(valgfritt *)

7 HØST

Komplementært  emne1

Ingeniøremne
(valgfritt *)

Ingeniøremne
(valgfritt *)

Ingeniøremne
(valgfritt *)

6 VÅR

Ingeniøremne
(obligatorisk)

Ingeniøremne
(obligatorisk)

Ingeniøremne
(obligatorisk)

Ingeniøremne
(obligatorisk)

5 HØST

Ingeniøremne
(oblagatorisk)

Ingeniøremne
(obligatorisk)

Ingeniøremne
(obligatorisk)

Ingeniøremne
(obligatorisk)

4 VÅR

Matematikk 4N

Fluidmekanikk
 

Geomekanikk / Porøse medier

Fysikk / Geofysikk

3 HØST

Matematikk 3

Teknologiledelse

Statistikk

Fysikk

2 VÅR

Matematikk 2

Ex. Phil. 

Mekanikk

Norges geologi og georessurser

1 HØST

Matematikk 1

IT-grunnkurs

Kjemi

Geologi

* Ingeniøremne (valgfritt*) = I 7. og 8. semester må det velges tre valgbare emner i hvert semester i hht valgt hovedprofil. Anbefalte valgbare emner oppføres i studieplanen.

** I tillegg til ingeniøremnet fra annet studieprogram skal studentene kunne velge enten et basisemne, et ingeniøremne eller et ikke-teknologisk emne i 8. semester.

NB: Nye emner og offisielle emnebeskrivelser blir først tilgjengeliggjørt i juni hvert år. Nærmere informasjon finnes i studieplanen. Oversikt publisert med forbehold om evt. endringer. Studenter bør alltid konferere med studieplanen.

Tue, 07 Oct 2014 10:59:24 +0200

Hovedprofiler / fordypninger

  • Boreteknologi
  • Petroleumsgeofysikk
  • Petroleumsgeologi
  • Petroleumsproduksjon
  • Reservoarteknologi og petrofysikk

Hovedprofilen består av obligatoriske og valgbare geofaglige/teknologiske og ikke-teknologiske emner i tredje og det fjerde studieåret. I det femte året skal du i tillegg til fordypningsemner og prosjekt skrive en masteroppgave.

Fellesemner

Ex.phil., ex.fac. og perspektivemner
Fellesemnene er obligatoriske i alle bachelorprogram og 5-årige masterprogram ved NTNU.

Eksperter i team

Felles tverrfaglig emne for alle som tar mastergrad ved NTNU.