Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Industriell kjemi og bioteknologi

– Vi ønsker deg som vil lage fremtidens molekyler!

  • Studenter avbildet på laboratoriet,
  • Vi forsker på nye metoder for rensing av CO2. f.eks. ved bruk av membraner.

Om industriell kjemi og bioteknologistudiet

Industriell kjemi og bioteknologi er en 5-årig sivilingeniør-/masterutdanning som gir brede grunnleggende ferdigheter innenfor kjemi og andre naturfag. Utdanningen gir solid innsikt innen den spesialiseringen du velger og forståelse av de industrielle prosessene som brukes. Samtidig lærer du prosjektarbeid, kommunikasjon og informasjonssøking, og får kontakter som er nyttige resten av livet. Les mer om studiet Industriell kjemi og bioteknologi (5-årig).


NTNU tilbyr i tillegg til dette 5-årige sivilingeniør/masterprogrammet i industriell kjemi og bioteknologi, også en 3-årig ingeniørutdanning i kjemi i Trondheim og et 3-årig bachelorprogram i bioteknologi i Ålesund.

Opptakskrav

Søk opptak via Samordna Opptak, søknadsfristen er 15. april 2017
For studieåret 2016-2017 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 107 plasser. Opptaksgrensen var 54,0  poeng i førstegangsvitnemålskvoten og poeng 53,6 poeng i ordinær kvote.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanning industriell kjemi og bioteknologi er en 5-årig utdanning. Etter to år med fastlagte felles emner skal du velge en av følgende fire studieretninger: Bioteknologi, kjemi, kjemisk prosessteknologi, og materialkjemi og energiteknologi.


Jobbmuligheter

Hva gjør en sivilingeniør innenfor industriell kjemi og bioteknologi etter endt studietid ved NTNU? Hvor arbeider de i dag og hvilke arbeidsoppgaver møter dem? Les mer om jobbmuligheter og intervjuer med tidligere studenter.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no


Thu, 09 Mar 2017 10:38:12 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MTKJ
Studiepoeng: 300
Søknadskode: 194764
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet: Fakultet for naturvitenskap

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15.april

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2016-2017.