Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Industriell kjemi og bioteknologi

– Vi ønsker deg som vil lage fremtidens molekyler!

  • Studenter avbildet på laboratoriet,
  • Vi forsker på nye metoder for rensing av CO2. f.eks. ved bruk av membraner.

Studiestart 2017

Kom-i-gang-dag, mandag 14. august

Mandag 14. august kl.10.00 - 15.00 arrangeres Kom-i-gang-dag på Gløshaugen for alle nye studenter.

Fakultetsdag, tirsdag 15. august

Tirsdag 15. august, kl. 10 - 14: Fakultetsdag, infomasjonsmøte

Offisiell studiestart er tirsdag 15. august, med informasjonsmøte kl 10:15 i auditorium R1 i Realfagbygget NTNU Gløshaugen. Det er obligatorisk oppmøte denne dagen og for å beholde studieplassen din må du registrere oppmøte. Dette foregår utenfor auditoriet fra kl 09.30

Immatrikulering, onsdag 16. august

Immatrikulering

NTNU i Trondheim onsdag 16. august

Immatrikuleringen er obligatorisk. Som student ved Fakultet for naturvitenskap (NV) må du gi beskjed hvis du blir forhindret fra å møte. Meld fra til: studier@nv.ntnu.no

Teknostart 17. - 25. august

Teknostart 17. - 25. august

Teknostart er et obligatorisk oppstartsprogram for førsteårs sivilingeniørstudenter ved NTNU, og pågår de to første ukene av semesteret. Timeplan for ditt studieprogram finner du på teknostartsiden.

 

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Om industriell kjemi og bioteknologistudiet

Industriell kjemi og bioteknologi er en 5-årig sivilingeniør-/masterutdanning som gir brede grunnleggende ferdigheter innenfor kjemi og andre naturfag. Utdanningen gir solid innsikt innen den spesialiseringen du velger og forståelse av de industrielle prosessene som brukes. Samtidig lærer du prosjektarbeid, kommunikasjon og informasjonssøking, og får kontakter som er nyttige resten av livet. Les mer om studiet Industriell kjemi og bioteknologi (5-årig).


NTNU tilbyr i tillegg til dette 5-årige sivilingeniør/masterprogrammet i industriell kjemi og bioteknologi, også en 3-årig ingeniørutdanning i kjemi i Trondheim og et 3-årig bachelorprogram i bioteknologi i Ålesund.

Opptakskrav

Søk opptak via Samordna Opptak, søknadsfristen er 15. april 2017
For studieåret 2016-2017 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 107 plasser. Opptaksgrensen var 54,0  poeng i førstegangsvitnemålskvoten og poeng 53,6 poeng i ordinær kvote.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanning industriell kjemi og bioteknologi er en 5-årig utdanning. Etter to år med fastlagte felles emner skal du velge en av følgende fire studieretninger: Bioteknologi, kjemi, kjemisk prosessteknologi, og materialkjemi og energiteknologi.


Jobbmuligheter

Hva gjør en sivilingeniør innenfor industriell kjemi og bioteknologi etter endt studietid ved NTNU? Hvor arbeider de i dag og hvilke arbeidsoppgaver møter dem? Les mer om jobbmuligheter og intervjuer med tidligere studenter.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no


Tue, 11 Apr 2017 09:47:35 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MTKJ
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194 764
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet: Fakultet for naturvitenskap

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15.april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.