Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Industriell kjemi og bioteknologi

– Vi leter etter deg som vil lage fremtidens molekyler!

  • Studenter avbildet på laboratoriet,
  • Vi forsker på nye metoder for rensing av CO2. f.eks. ved bruk av membraner.

Studiestart 2016

Velkommen som ny student ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT).

Her finner du informasjon som er viktig i oppstarten ved NTNU. Som sivilingeniørstudent starter du studiet med et obligatorisk oppstartsprogram som heter Teknostart.

  • Mandag 15. august kl.10.00 - 15.00 arrangeres Kom-i-gang-dag på Gløshaugen for alle nye studenter.
  • Tirsdag 16. august, kl. 09.15: Immatrikulering på gressplenen mellom Hovedbygget og Gamle kjemi.
  • Immatrikulering (del to) kl. 12.00: møt i auditorium R1 i Realfagbygget.

    Immatrikuleringen er obligatorisk. Gi beskjed til e-post: studier@nt.ntnu.no hvis du blir forhindret fra å møte. 

Om industriell kjemi og bioteknologistudiet

Industriell kjemi og bioteknologi er en 5-årig sivilingeniør-/masterutdanning som gir brede grunnleggende ferdigheter innenfor kjemi og andre naturfag. Utdanningen gir solid innsikt innen den spesialiseringen du velger og forståelse av de industrielle prosessene som brukes. Samtidig lærer du prosjektarbeid, kommunikasjon og informasjonssøking, og får kontakter som er nyttige resten av livet. Les mer om studiet Industriell kjemi og bioteknologi (5-årig).


NTNU tilbyr i tillegg til dette 5-årige sivilingeniør/masterprogrammet i industriell kjemi og bioteknologi, også en 3-årig ingeniørutdanning i kjemi i Trondheim og et 3-årig bachelorprogram i bioteknologi i Ålesund.

Opptakskrav

Søk opptak via Samordna Opptak, søknadsfristen er 15. april 2016
For studieåret 2015-2016 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 103 plasser, og opptaksgrensen var 53,9  poeng i førstegangsvitnemålskvoten.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanning industriell kjemi og bioteknologi er en 5-årig utdanning. Etter to år med fastlagte felles emner skal du velge en av følgende fire studieretninger: Bioteknologi, kjemi, kjemisk prosessteknologi, og materialkjemi og energiteknologi.


Jobbmuligheter

Hva gjør en sivilingeniør innenfor industriell kjemi og bioteknologi etter endt studietid ved NTNU? Hvor arbeider de i dag og hvilke arbeidsoppgaver møter dem? Les mer om jobbmuligheter og intervjuer med tidligere studenter.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nt.ntnu.no,
eller telefon: (+47) 73 59 41 97 (kl 09.00-15.00)


Tue, 28 Jun 2016 11:06:42 +0200

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Sivilingeniør/Master 5-årig
Studieprogramkode: MTKJ
Studiepoeng: 300
Søknadskode: 194764
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet: Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15.april

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2016-2017.