Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Ingeniørvitenskap og IKT

– Utenlandsopphold

Det blir stadig mer populært å ta et år i utlandet. Reisemålene blir mer og mer eksotiske. For tiden er det Australia, USA og Sør-korea som er mest i vinden.


Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Bilder fra NTNU-studenter som har vært på utveksling.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen.


Når i studiet bør du ta utenlandsopphold?

Ønsker du å ta et studieår utenlands, ser vi helst at du gjør det i 4. årskurs. På den måten mister du ikke de tre viktige førsteårene ved studiet, hvor den grunnleggende ingeniørkompetansen bygges. Det forutsettes at lærestedet er godkjent av NTNU og at fagene som velges godkjennes som erstatning for årskurset. Det forutsettes videre at studentene tar belastning tilsvarende et fullt års studium og at emnene i størst mulig grad tilsvarer de obligatoriske/valgbare emnene i årskurset ved NTNU.


Noen utvekslingsprogrammer:

ERASMUS – EUs utvekslingsprogram som per i dag dekker 16 ulike land i Europa. Programmet åpner for studieopphold fra tre til tolv måneder i løpet av studieåret. Når du reiser gjennom Erasmus betaler du ingen studieavgift ved vertsuniversitetet. Dessuten kan du få hjelp til anskaffelse av bolig, organisering av språkkurs o.l.

Nordplus – Et program for utveksling av lærere og studenter ved universiteter og høyskoler i Norden.


Perth, Oslo, og Pyrineene

Illustrasjonsbilde/FOTO

Navn: Gaute Johannes Gamst
Uteksaminert: 2007
Firma: Schlumberger

Interesse for data, men med ønsket om en bredere utdannelse og flere ben å stå på, gjorde at jeg valgte ingeniørvitenskap og IKT (I&IKT). En stor fordel var også valg av ingeniørfaglig fagområde først i 3. klasse.

Trondheim var et godt studiested både faglig og sosialt, hvor blant annet fadderperioden var svært hyggelig, både på dagtid og nattestid.

Til fordypning valgte jeg petroleumsteknologi, og som I&IKT student fikk jeg anledning til å ”leke” med alt det über-heftige datautstyret på Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk.

Siste semester i 4. klasse utvekslet jeg til Perth i Australia og flere petroleumsfag, før jeg fikk meg sommerjobb i Hydro. I 5. klasse var jeg i Oslo som ”intern” for en avdeling i Schlumberger hvor de utvikler datateknologi for oljeindustrien. Ved siden av prosjektog masteroppgaven, var jeg på Hydrosponset geologiekskursjon til Pyrineene via Barcelona, og fulgte ett fag i Trondheim. I tillegg til Schlumberger, ble jeg kontaktet av både Hydro og Scandpower med jobbtilbud. Da alle disse tilbudene var gode, valgte jeg å ikke aktivt søke noen jobber.

Nå arbeider jeg i Schlumberger med et rammeverk for utvikling av petroleumsprogramvare. Som ferdigutdannet sitter jeg igjen med god lønn, spennende og utfordrende arbeid, og gode fremtidsutsikter. Her er det konstruksjonsteknikken som ligger til grunn, men fordelen med IKT-bakgrunnen kommer inn gjennom bruk og forståelse av de ulike analyseverktøyene. Folk virker positive til blandingen mellom data og ingeniørfag ute i arbeidslivet, og jeg føler at jeg sklir godt inn i fagmiljøet med min bakgrunn.