Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig

Fysikk og matematikk

– Vi leter etter deg som vil gi ligningene liv!
  • Et spektrometer benyttes til å måle ultrafiolett stråling, UV-indeks, ozon- og svevestøvmengde i atmosfæren. Disse målingene er kritisk for å kunne skille mellom den naturlige delen av klimaendringene og det som menneskelig aktivitet bidrar med
  • Undervisningen i fysikk og matematikk er variert. Teoretisk undervisning foregår på forelesninger med mulighet til å få hjelp direkte fra vitenskapelig ansatte.
  • Bilde fra tynnfilmdeponeringslaben

Om fysikk- og matematikkstudiet

Hvordan skal vi forstå den fysiske verden rundt oss? Fysikkforståelse og matematiske modeller lar oss trekke konklusjoner om for eksempel utvikling av klima, flyt i oljereservoarer, utvikling av nye materialer og nanoteknologi. Fysikk og matematikk ligger til grunn for nesten all teknologisk utvikling. Som sivilingeniør i fysikk og matematikk vil du tilegne deg kunnskap som gjør at du kan bidra til den teknologiske utviklingen. Du vil også være med på å øke forståelsen av verden rundt oss – og hvordan den utvikler seg.
Les mer om studiet i fysikk og matematikk


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2014-2015 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 95 plasser.


Jobbmuligheter

Hva gjør en sivilingeniør innenfor fysikk og matematikk etter endt studietid ved NTNU? Her kan du lese om flere studenter som er ferdig med sin utdannelse. Hvor arbeider de i dag og hvilke arbeidsoppgaver møter dem?


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanning i fysikk og matematikk er en 5-årig utdanning. Etter to år med fastlagte felles emner skal du velge en av følgende tre studieretninger: Biofysikk og medisinsk teknologi, industriell matematikk og teknisk fysikk


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier-nt@nt.ntnu.no,
eller telefon: (+47) 73 59 41 97 (kl 09.00-15.00)


Wed, 11 Feb 2015 13:27:42 +0100

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Sivilingeniør/Master 5-årig
Studieprogramkode: MTFYMA
Studiepoeng: 300
Søknadskode: 194 763
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Institutt for fysikk og
Institutt for matematiske fag

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2015-2016.