Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig

Fysikk og matematikk

– Vi leter etter deg som vil gi ligningene liv!
  • Et spektrometer benyttes til å måle ultrafiolett stråling, UV-indeks, ozon- og svevestøvmengde i atmosfæren. Disse målingene er kritisk for å kunne skille mellom den naturlige delen av klimaendringene og det som menneskelig aktivitet bidrar med
  • Undervisningen i fysikk og matematikk er variert. Teoretisk undervisning foregår på forelesninger med mulighet til å få hjelp direkte fra vitenskapelig ansatte.
  • Bilde fra tynnfilmdeponeringslaben

Om fysikk- og matematikkstudiet

Hvordan skal vi forstå den fysiske verden rundt oss? Fysikkforståelse og matematiske modeller lar oss trekke konklusjoner om for eksempel utvikling av klima, flyt i oljereservoarer, utvikling av nye materialer og nanoteknologi. Fysikk og matematikk ligger til grunn for nesten all teknologisk utvikling. Som sivilingeniør i fysikk og matematikk vil du tilegne deg kunnskap som gjør at du kan bidra til den teknologiske utviklingen. Du vil også være med på å øke forståelsen av verden rundt oss – og hvordan den utvikler seg.
Les mer om studiet i fysikk og matematikk


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2014-2015 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 95 plasser, og opptaksgrensen var 58,6 poeng i førstegangsvitnemålskvoten.


Jobbmuligheter

Hva gjør en sivilingeniør innenfor fysikk og matematikk etter endt studietid ved NTNU? Her kan du lese om flere studenter som er ferdig med sin utdannelse. Hvor arbeider de i dag og hvilke arbeidsoppgaver møter dem?


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanning i fysikk og matematikk er en 5-årig utdanning. Etter to år med fastlagte felles emner skal du velge en av følgende tre studieretninger: Biofysikk og medisinsk teknologi, industriell matematikk og teknisk fysikk


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier-nt@nt.ntnu.no,
eller telefon: (+47) 73 59 41 97 (kl 09.00-15.00)


Fri, 27 Mar 2015 12:50:44 +0100

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Sivilingeniør/Master 5-årig
Studieprogramkode: MTFYMA
Studiepoeng: 300
Søknadskode: 194 763
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Institutt for fysikk og
Institutt for matematiske fag

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2015-2016.