Sivilingeniør/Masterprogram 5-årig, Trondheim

Fysikk og matematikk

– Vi leter etter deg som vil gi ligningene liv!

  • Bilde fra undervisningslab
  • Undervisningen i fysikk og matematikk er variert. Dette bildet er fra en av fysikk og matematikkforelesningene ved NTNU
  • Godt sosialt miljø blant studentene i linjeforneingen, Nabla. Nabla er linjeforeningen for siving. fysikk og matematikk ved NTNU

Om fysikk- og matematikkstudiet

Hvordan skal vi forstå den fysiske verden rundt oss? Fysikkforståelse og matematiske modeller lar oss trekke konklusjoner om for eksempel utvikling av klima, flyt i oljereservoarer, utvikling av nye materialer og nanoteknologi. Fysikk og matematikk ligger til grunn for nesten all teknologisk utvikling. Som sivilingeniør i fysikk og matematikk vil du tilegne deg kunnskap som gjør at du kan bidra til den teknologiske utviklingen. Du vil også være med på å øke forståelsen av verden rundt oss – og hvordan den utvikler seg. Les mer om studiet i fysikk og matematikk


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2017

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 99 plasser, og opptaksgrensen var 59,1 poeng i førstegangsvitnemålskvoten.


Jobbmuligheter

Hva gjør en sivilingeniør innenfor fysikk og matematikk etter endt studietid ved NTNU? Her kan du lese om flere studenter som er ferdig med sin utdannelse. Hvor arbeider de i dag og hvilke arbeidsoppgaver møter dem?


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanning i fysikk og matematikk er en 5-årig utdanning. Etter to år med fastlagte felles emner skal du velge en av følgende tre studieretninger: Biofysikk og medisinsk teknologi, industriell matematikk og teknisk fysikk


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier-nt@nt.ntnu.no,
eller telefon: (+47) 73 59 41 97 (kl 09.00-15.00)


Mon, 03 Oct 2016 14:17:34 +0200
Facts

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Sivilingeniør/Master 5-årig
Studieprogramkode: MTFYMA
Studiepoeng: 300
Søknadskode: 194 763
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Institutt for fysikk og
Institutt for matematiske fag

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15.april

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2016-2017.