Sivilingeniør/Masterprogram, 5-årig, Trondheim
– Studiemiljø

Linjeforeningen EMIL

EMIL er Energi og miljøstudentenes egen linjeforening (studentforening), og er blant de mest aktive linjeforeningene ved NTNU. Med et stort antall aktiviteter sørger EMIL for at studiemiljøet på Energi og miljø er meget godt. Les mer om EMIL i høyre kolonne, eller besøk www.emilweb.no.

Ekskursjonener

Etter noen får uker ut i studiet reiser våre studenter på den første ekskursjonen som er til Smøla Vindpark og Sunndalsøra Aluminiumverk.

Læringsmiljø

Muligheten til utprøving i spesialbygde laboratorier med avansert måleutstyr er et av NTNUs fortrinn. I tilknytning til Energi og miljø har vi laboratorier for blant annet:

  • Forbrenning
  • Testing av vindturbiner (Vindtunnel)
  • Elektriske motorer og generatorer
  • Kraftelektronikk
  • Høyspenningsutstyr
  • Testing av vannkraftturbiner
  • Varmepumper
  • Intelligente bygningsinstallasjoner

EMIL: linjeforeningen for Energi og miljø-studentene

Seks studenter danner bokstavene EMIL

Gjennom EMIL kan du være med og forme alle deler av studentlivet. Når du begynner på Energi og Milj-studiet er det EMIL som tar imot deg og sørger for at du finner deg til rette i Trondheim og på NTNU. Fadderperioden er en periode der du kan stifte nye vennskap, få hjelp til bli kjent i NTNU-jungelen, og ha mye moro! Det blir også arrangert EMIL-festival!

EMIL er bygget opp av komitéer. Vi har eget festlokale, linjeavis og idrettskomite. KomPTur arrangerer turer i skog og mark, til fots og på ski. Hver vår settes det opp revy. I Fagkomitéen jobbes det for gjøre studiet vårt enda bedre. Komitéene er EMILs hjerte, og du er velkommen inn fra første dag.

Besøk vår hjemmeside