Sivilingeniør/Master, 5-årig

Elektronisk systemdesign og innovasjon

Medisinsk signalbehandling Foto: Medinova

Om elektronisk systemdesign og innovasjon

Innovasjon er å utvikle noe som er nytt og nyttig. Mobiltelefon, satellittsystemer, medisinsk elektronikk og datasystemer er eksempler på elektroniske systemer. De fleste moderne innovasjoner inneholder ett eller flere elektroniske systemer.

Det prosjektbaserte studiet - Elektronisk systemdesign og innovasjon – preges av nyskapingstanken gjennom hele løpet. Å designe et elektronisk system er en kreativ oppgave. Det er spennende og krever fantasi, nysgjerrighet, samarbeidsevne og fagkunnskap.

Søk opptak

Søk opptak via Samordna Opptak innen søknadsfristen 15. april.
Vi tar årlig opp ca 85 studenter.

Jobbmuligheter

Elektroniske systemdesignere er en etterspurt ressurs. Elektroniske systemdesignere kan arbeide i mange bransjer som for eksempel medisin, romteknologi, oljeleting, undervannsteknologi, akustikk og mikrochiputvikling. Mange internasjonale bedrifter har forsknings- og utviklingsavdelinger i Norge fordi vi utdanner meget kompetente kandidater innen feltet.

Studiets oppbygging

Du får allerede i første semester erfaring med å designe egne elektroniske systemer. Videre fordypning i avansert metodikk følger, og i vårsemesteret i studieår nr. to vil du gjennomføre et større utviklingsprosjekt der du bruker det du har lært tidligere. Samtidig får du de to første årene et solid fundament i matematikk og fysikk. I tredje klasse velger du en av de fire studieretningene

Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studinfo@iet.ntnu.no

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Sivilingeniør/Master
Adgangsbegrensning: Ja
Karakterkrav: Karakteren 4 eller bedre i 3MX, 3MN eller R2 
OpptakSamordna opptak
Søknadsfrist: 15. april
Vertsinstitutt: Elektronikk og telekommunikasjon
Informasjonens gyldighet: Studieåret 2014-2015