Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Industriell design

– Utenlandsopphold

Illustrasjonsbilde/FOTO

Det er veldig vanlig blant studentene ved studieprogrammet å ta ett eller to semestre ved andre læreinstitusjoner, fortrinnsvis universiteter og designskoler i utlandet. Så mye som 70-80% av hvert kull forsvinner gjerne ut i løpet av 3. eller helst 4. klasse. Studenten må være oppflyttingsklar for at søknad om utenlandsopphold skal innvilges.

Hvorfor studere i utlandet?

Du blir kjent med et nytt land og får innsyn i dette landets språk og kultur. Du får nye perspektiver, anledning til å studere emner eller spesialisere deg på områder som kanskje ikke finnes i Norge eller hvor andre universiteter har større kompetanse. Samtidig viser du at du er selvstendig, tar initiativ og er åpen for nye impulser, noe som ikke er dumt å ha på CV-en.

Bilder fra NTNU-studenter som har vært på utveksling.


Til hvilket land, og til hvilken institusjon?

Her er mulighetene mange. NTNU har avtaler med over 500 universiteter i mer enn 100 land og i alle verdensdeler. Før du bestemmer deg bør du tenke over hvilket undervisningsspråk du ønsker i utlandet, og om det er noen bestemte land eller områder i verden du ønsker å dra til.

Ta kontakt med studieveileder for å få mer informasjon om hvilke muligheter du har.


Erfaring fra andre studenter

Det er nyttig å høre litt om hva andre utvekslingsstudenter har erfart på sine reiser. 


Veiledning og hjelp

Studieveileder på institutt eller fakultetet du tilhører kan gi deg råd om forhåndsgodkjenning og emnevalg, og om tidligere godkjente utvekslingsopphold for din utdanning.

Informasjon om den praktiske delen av planleggingen som søknadsprosedyrer, frister og stipend, kan du lese mer om på Innsida


Finansiering

Lånekassen tilbyr lån, stipend og reisestøtte. I tillegg finnes det mange andre finansieringsmuligheter. Utvekslingsoppholdet blir en del av graden du tar ved NTNU og du trenger ikke forlenge studietiden.

Hvis du studerer i et land der undervisningen foregår på et annet språk enn engelsk, kan du få støtte til språkkurs fra Lånekassen


Når i studiet bør du ta utenlandsopphold?

Ønsker du å ta et studieår utenlands, ser vi helst at du gjør det i 4. årskurs. På den måten mister du ikke de tre viktige førsteårene ved studiet, hvor den grunnleggende ingeniørkompetansen bygges. Det forutsettes at lærestedet er godkjent av NTNU og at fagene som velges godkjennes som erstatning for årskurset. Det forutsettes videre at studentene tar belastning tilsvarende et fullt års studium og at emnene i størst mulig grad tilsvarer de obligatoriske/valgbare emnene i årskurset ved NTNU.


Noen utvekslingsprogrammer:

ERASMUS – EUs utvekslingsprogram som per i dag dekker 16 ulike land i Europa. Programmet åpner for studieopphold fra tre til tolv måneder i løpet av studieåret. Når du reiser gjennom Erasmus betaler du ingen studieavgift ved vertsuniversitetet. Dessuten kan du få hjelp til anskaffelse av bolig, organisering av språkkurs o.l.

Nordplus – Et program for utveksling av lærere og studenter ved universiteter og høyskoler i Norden.