Sivilingeniør / Masterprogram 5-årig

Industriell design

– Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i Industriell design gjennomføres på fem år.

I 3. årskurs velger du mellom to studieretninger:

  • Produktdesign
  • Interaksjonsdesign.

Studieplantabell:

For studenter som begynte før 2012, gjelder tabellen lengre nede på siden


Semester

7,5 stp

7,5 stp

7,5 stp

7,5 stp

10. sem.

Masteroppgave

9. sem.

Komplementært emne

Fordypnings- emne
 

Design 9
Fordypningsprosjekt

8. sem.

Valgfag

Eksperter i Team

Studieretnings-
fag

Design 8 - Strategi

7. sem.

Komplementært emne

Valgfag

Studieretnings-
fag

Design 7 - Samfunn

6. sem.

Statistikk

Mekanikk 2/ Objektorientert programmering

Design 6 - Industri

5. sem.

Teknologiledelse

Mekanikk 1
Programmering

Mekatronikk/
Brukergrensesnitt-design

Design 5 -
System

4. sem.

Fysikk m./lab

Prototyping Interaksjon

Bærekraftig Design

Design 4 Produksjon

3. sem.

Matematikk 3

Ex.phil

Estetikk 3

Design 3 Bruk

2. sem.

Matematikk 2

IT i design

Estetikk 2

Design 2
Komposisjon

1. sem.

Matematikk 1

IT, Grunnkurs

Estetikk 1

Design 1 Introduksjon

Studiet Industriell design skal på den ene siden gi grunnleggende teknologisk kompetanse og på den andre siden ferdigheter innen produktdesign, estetiske emner og menneske maskin interaksjon. Designprosjekter utgjør en stor del av studiebelastningen.

Studieretning Produktdesign fokuserer på design og utvikling av fysiske produkter med grunnleggende ingeniøremnene Mekanikk1 og Mekanikk2. i 5. og 6. semester.  

Studieretning Interaksjonsdesign  fokuserer på design og utvikling av brukergrensesnitt med grunnleggende ingeniøremnene Programmering  og Systemutvikling i 5. og 6. semester.

  • 1. - 4. semester deles mellom generelle grunnlagsemner, ferdighetstrening i form og farge og prosjektbasert produktdesignlæring.
     
  • 5. - 6. semester har videregående ingeniør- og designemner og prosjektbasert læring med fokus på menneske og teknologi i systemperspektiv.
     
  • 7. - 10. semester har flere større individuelle prosjekter hvor studentene kan spesialisere seg innen Institutt for produktdesign sine forskningsområder, i tillegg til å velge fra en bred palett av NTNUs emner. Felles tema er strategisk bruk av design, produktutviklingsmetodikk, ledelse, identitet og designstrategier.

NB: Nye emner og offisielle emnebeskrivelser blir først tilgjengeliggjørt i juni hvert år. Nærmere informasjon finnes i studieplanen. Oversikt publisert med forbehold om evt. endringer. Studenter bør alltid konferere med studieplanen.


Mon, 01 Dec 2014 12:46:00 +0100

Studieplan for studenter tatt opp i 2011 og tidligere:

Skraverte fag blir undervist av Institutt for produktdesign.


Semester

7,5 stp

7,5 stp

7,5 stp

7,5 stp

10. sem.

Masteroppgave

9. sem.

Komplementært emne

Fordypningsemne + Fordypningsprosjekt
(PD9)

8. sem.

Valgfritt ingeniøremne

Eksperter i Team

Produkt-kommersialiering

Designstrategier (PD8)

7. sem.

Komplementært emne

Valgfritt emne

Industriprosjekt (PD7)

6. sem.

Statistikk

Økologisk Design

Anvendt modellering

Produkter og sys. (PD6)

5. sem.

Teknologiledelse 1

Brukersentrert design

Mekatronikksystemer
(PD5)

4. sem.

Fysikk m./lab

Materialteknikk 1

Menneske-maskin interaksjon

Form og funksjon
(PD4)

3. sem.

Matematikk 3

Mekanikk 2

Form & farge GK2

IT for formgiving og kommunikasjon

(PD3)

2. sem.

Matematikk 2

Mekanikk 1

Form & farge GK1B

Form, materiale og prosess (PD2)

1. sem.

Matematikk 1

Ex.phil 1

Form & farge GK1A

Produktdesign
(PD1)

Valg av emner i 6. og 8. semester og prosjektarbeid i 7. semester
Emnekombinasjonen skal inneholde så mange obligatoriske og valgbare emner i hvert årskurs at kravet om 60 studiepoeng er oppfylt. Frist for valg av emner er 15.mai. Emne Produktdesign 7 er basert på praktisk prosjektarbeid. Prosjektet i Produktdesign 7 gjennomføres i samarbeid med en industribedrift. Emnevalget i 6. semester skjer elektronisk ved registrering i Utdanningsplanen.

Fordypningsemnet
Prosjektarbeidet tilhørende Fordypningsemnet tas ut i første undervisningsuke i 9. semester, og frist for innlevering er siste eksamensuke (uke 51).

Påbygging fra ingeniør
Ingeniører med tilstrekkelig designfaglig og teknologisk bakgrunn kan bli tatt opp i 4. årskurs ved Industriell design og vil dermed kunne oppnå mastergrad i løpet av to år. Studieplantabeller for 4. årskurs for ingeniører med annen bakgrunn er ikke utarbeidet, men det vil bli aktuelt å kreve at disse studentene tar noen emner fra 3. årskurs i stedet for valgfag og Eksperter i team.

Mon, 01 Dec 2014 12:46:42 +0100

Eksperter i team

Felles tverrfaglig emne for alle som tar mastergrad ved NTNU.

Emner og emnekoder

TPD4100 - Design 1 - Introduksjon
TPD4102 - Design 2 - Komposisjon
TPD4105 - IT i design 
TPD4111 - Estetikk 1
TPD4112 - Estetikk 2
TPD4113 - Estetikk 3
TPD4121 - Design 3 - Bruk
TPD4127 - Design 4 - Produksjon
TPD4134 - Brukergrensesnitt
TPD4142 - Design Thinking 
TPD4144 - Design 6 - Industri
TPD4150 - Produktkommersialisering 
TPD4155 - Produktdesign 7 - Industrioppgave 
TPD4156 - Design 7 - Samfunn

TPD4165 - Produktdesign 8 Designstrategier 
TPD4175 - Produktdesign, introduksjon 
TPD4185 - Formgivning i tre 
TPD4190 - Designprosjekt 
TPD4195 - Designstudier  
TPD4200 - Bærekraftig Design 
TPD4500 - Produktdesign 9 - Fordypningsprosjekt 
TPD4505 - Designteori, Fordypningsemne 
TPD4900 - Industriell design, masteroppgave 
TPD4910 - Industriell Ecology, Master Thesis

Informasjon om valgfag i 7. semester og komplementære emner i 7. og 9. semester i studieplanen.  

Andre fag ved Institutt for produktdesign
PD8401 - Interaksjonsdesign (PhD kurs)
TPD4850 - Eksperter i team - Utvikling av velferdstjenester og teknologi
TPD5100 - Bærekraftig design, videregående kurs