Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Industriell design

Student lager skisser. Foto: Øyvind Kurisaki-Sagberg

 

Om industriell design

En designers oppgave er å forstå hva brukerne av et produkt trenger, og å bruke teknologisk kunnskap til å komme fram til den beste løsningen for både brukeren, bedriften og samfunnet.

Studiet egner seg for deg som er kreativ og nysgjerrig med interesse for å påvirke dine og andre menneskers omgivelser. Som industridesigner tar du stilling til utfordringer knyttet til teknologi, estetikk, materialer, miljø, økonomi - og en rekke andre faktorer.


Opptakskrav

Normalt gjelder:

  • Generell studiekompetanse
  • Matematikk R1 + R2
  • Fysikk 1
  • Karakteren 4 eller bedre fra vgs (Matematikk R2 eller tilsvarende)

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker opptak via samordna opptak.

Vi tar årlig opp ca 30 studenter. Les mer om opptakskrav og se om du kvalifiserer for opptak.


Studiets oppbygning

Sivilingeniørutdanningen i industriell design er et 5-årig masterprogram.

Etter de to første årene, som er felles for alle, velger du studieretning. Du velger da mellom:

  • Produktdesign
  • Interaksjonsdesign

De to siste årene er det flere større individuelle prosjekter hvor du spesialiserer deg innen ett av forskningsområdene tilhørende Institutt for produktdesign.

 


Jobbmuligheter

Som sivilingeniør i industriell design kan du blant annet jobbe med produktutvikling gjennom prosjekter i industrien, innenfor konsulentbransjen og med forskning og undervisning.

Interaksjonsdesign har også blitt et viktig fagfelt, ettersom vi stadig tar i bruk flere digitale verktøy i hverdagen.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: studier@ad.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 37 00

Du kan også besøke oss på NTNU Gløshaugen Geologen


Fakta

Gradsnivå: 
Mastergrad / Sivilingeniør (5-årig)
Programkode: MTDESIG
Studiekode (samordna opptak): 194768
Sted: Trondheim, Gløshaugen

Opptaksgrense 2016:
Ordinær: 58,8
Primær: 54,8

Opptak: Samordna opptak
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016/17

Ansvarlig fagmiljø:
Institutt for design

Linjeforening: Leonardo