Masterprogram / Sivilingeniør 5-årig, Trondheim

Bygg- og miljøteknikk

– Jobbmuligheter

Som ferdig utdannet sivilingeniør fra Bygg- og miljøteknikk jobber du

  • i Norges største næring
  • i en bransje med over to hundre tusen ansatte og årsomsetning på 330 milliarder kroner
  • på arbeidsplasser over hele landet, i de minste kommuner og i hver by
  • eller med spennende oppgaver internasjonalt, med utviklingsprosjekter og gjenoppbygging, vannkraftprosjekter og vegbygging.

 

Hvor jobber våre bygg- og miljøingeniører?

Rådgivende ingeniører og forskning

Disse utvikler og tar i bruk metoder for utforming av prosjekter med vekt på funksjon, miljøhensyn, økonomi og design. Våre norske firmaer holder høy faglig kvalitet og har godt internasjonalt omdømme. Passer spesielt godt for den som vil utnytte sine teoretiske evner til det ytterste og gå i dybden innen sitt fagfelt.

Entreprenører

I Norge er det mange små og store entreprenørbedrifter som står for den praktiske utføring av bygg- og anleggsarbeidene. Mindre entreprenører finnes overalt. De største er multinasjonale konsern og har avdelinger og tar oppdrag over hele landet og i utlandet. Sivilingeniører fra Bygg- og miljøteknikk finner du i ledende stillinger i hele dette spekteret.

Byggherrer og eiendomsforvaltere

Mange eiendomsutviklere og utbyggingsselskaper ansetter sivilingeniører fra Bygg- og miljøteknikk. Her finner vi store og små aktører innen både offentlig og privat sektor. Arbeidsoppgavene er mange og varierte innen dette feltet.

Teknologibedrifter

Et stort antall bedrifter arbeider med utfordrende oppgaver innen undersøkelser og utvikling av materialer, produkter og anvendelser. Mange slike aktører har behov for kompetanse fra Bygg- og miljøteknikk.  Eksempler på slike bedrifter kan være alt fra oljeselskaper til bilprodusenter.

Eget firma

Mange sivilingeniører som har sin utdanning fra Bygg- og miljøteknikk starter sin egen bedrift. Noen starter opp direkte etter studiet, mens andre opparbeider seg bred erfaring i det private eller offentlige før de etablerer et eget selskap. Enkelte har også privat selskap ved siden av jobb i en større bedrift, og kan på den måten utnytte sin tilegnede kompetanse til det fulle.


Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling.


Hva med en akademisk karriere?

kanskje jeg skal bli doktor

Les mer om vårt doktorgradstudie!

Teknologiporten

Teknologiporten er bedriftskontakten for fakultet for ingeniørvitenskap.

De arrangerer en rekke bedriftspresentasjoner hvert semester i tillegg til faglige temakvelder og ekskursjoner. Teknologiporten dekker nesten 3000 sivilingeniørstudenter og har som mål å skape interesse og muligheter i næringslivet for teknologistudenter ved NTNU.