Masterprogram, 2-årig

Sosiologi

– Om studieprogrammet

Hva er sosiologi?

Sosiologi handler om samfunnet og enkeltmennesket. Sosiologi er vitenskapen om mønstrene og prosessene i samfunnslivet. Den handler om hvordan mennesker påvirker hverandre, og hvordan de former de små og store felleskapene de tilhører.

Masterprogrammet i sosiologi gir en allsidig skolering i sosiologiske tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder. Den gir deg muligheten til å oppøve ferdigheter i vitenskapelige utrednings- og forskningsarbeider. Masterprogrammet gir innsikt og trening i anvendelse av generell sosiologisk kunnskap. I tillegg får du mulighet til å fordype deg i mer spesialiserte tema som for eksempel

 • arbeids- og organisasjonssosiologi
 • mediesosiologi
 • familie- og barndomssosiologi
 • ressursforvaltning
 • velferdssosiologi
 • medisinsk sosiologi
 • bygdesosiologi og regionalpolitikk

Masterprogrammet tilsvarer i alt 120 studiepoeng og er bygd opp av en felles del som består av 45 studiepoeng inkludert Eksperter i Team, en spesialiseringsdel som består av to eller tre valgfrie emner og en masteroppgave på enten 45 eller 30 studiepoeng.

Masteroppgavene blir gjerne skrevet i tilknytning til fordypningsområdene. Eksempler på tidligere innleverte masteroppgaver er:

 • Nye tider - Ny industri, en studie av industrien i kunnskapssamfunnet
 • Asylsøkernes opplevelse og mestring av hverdagssamhandlinger
 • Samarbeid i fusjonerte organisasjoner
 • Helsesurferne. En kvalitativ studie av legetjenester på Internett
 • Alenemødre mellom tradisjon og modernitet
 • Kommunikasjon mellom mennesker i media
 • Musikk og identitet blant studenter

Hvorfor sosiologi?

Studiet egner seg for alle som er interessert i hvordan mennesker påvirker hverandre og former de små og store fellesskapene de tilhører. Med sosiologi kan du studere forholdene innenfor og mellom grupper, organisasjoner, institusjoner og samfunn.

Masterprogrammet i sosiologi gir en solid og allsidig skolering i forskningsmetode og sosiologisk teori. Gjennom masteroppgaven får du mulighet til å anvende skoleringsbiten i praktisk forskningsarbeid. Flere av instituttets studenter finner seg derfor, etter endt utdanning, jobber innenfor et bredt spekter av bransjer som for eksempel analysebyråer, forskningsinstitutter, akademiske forlag, offentlige tilsyn og utdanningsinstitusjoner.