Masterprogram 2-årig, Trondheim

Sosiologi

Velkommen til studiestart 2017

Uke 33: Obligatorisk oppstartseminar og orienteringsmøte

Masterseminar for sosiologi/lektor med fordypning i sosiologi, kull 2017 (obligatorisk)

Uke 33

Mandag 14. august  (D151)

10.15-12: Intro til masterprogrammet

12.00-13.00: Lunch

13.00-14.00: En smakebit på noen masteroppgaveprosjekt ved instituttet

14.15-16.00. Film & to arbeidskrav

Tirsdag 15. august (D153)

10.15-12: Arbeidskrav I: Gruppearbeid knyttet til sosiologisk analyse av filmen Inequally for All

12-13: Lunch

13.00-16: Presentasjon av funn/tolkninger (seminar)

Onsdag 16. august (D153)

10-12: Arbeidskrav II: Gruppearbeid/sosiologisk analyse av kull 17s kulturprofil.

12-13: Lunch

13.00-16.00: Presentasjon av funn/tolkninger (seminar) 

Torsdag 17. august (D107)

10.15-12.00 (D107): Introduksjon til teorikurset (HL)     

12.15-16.00 (D107): Teori, begrep og samfunnsforståelse i lys av klassikerne (HL)

Fredag 18. august (D7)

10.15-12.00 (D7): Marxistisk teori (HL)

12.15-15.00 (D7): Post Marx (HL)

 

Mer informasjon til deg som er tatt opp på master i sosiologi høsten 2017:

Kursplan i emnet SOS3001

Velkomstbrev til studenter tatt opp på master i sosiologi høsten 2017

Velkomstbrev til lektorstudenter som starter på master i sosiologi høsten 2017

Informasjonshefte for master i sosiologi

21. august. Velkomstseremoni på Dokkhuset

Tid: 21. august kl. 17-20. 

Sted: Dokkhuset (Solsiden)

Gjelder masterprogrammene idrettsvitenskap, medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi, sosiologi og statsvitenskap, samt lektor i samfunnsfag.

Egen invitasjon kommer på epost.

Nyttig å vite

Om sosiologi

Sosiologi handler om samfunnet og enkeltmennesket. Sosiologi er vitenskapen om mønstrene og prosessene i samfunnslivet. Den handler om hvordan mennesker påvirker hverandre, og hvordan de former de små og store felleskapene de tilhører.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 20 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Sosiologer er allsidige og arbeider innen mange områder innenfor offentlig forvaltning og privat næringsliv med planleggings-, prosjekt- og utredningsarbeid. Som faglige konsulenter/rådgivere i ulike prosjekter kan sosiologer gi råd basert på vitenskapelige fakta. Med sin kompetanse om gruppeprosesser og ledelse kan sosiologer også delta i og lede prosjekter. Dette arbeidet utføres i både privat og offentlig virksomhet.


Studiets oppbygning

Mastergraden i sosiologi er på 120 studiepoeng og gjennomføres normert på 2 år (4 semester).

Masterprogrammet avsluttes med en masteroppgave (30 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5.


Fakta

Gradsnavn: Master i sosiologi
Studieprogramkode: MSOS
Studiepoeng: 120

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår