Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Electric Power Engineering

– Internasjonal Master, 2 år


Om studieprogrammet

Studieprogrammet har som mål å:

  • Gi kandidatene kunnskaper og ferdigheter for planlegging, utforming og drift av elektriske kraftsystemer.
  • Utvikle nye metoder og nye høyteknologiske komponenter for effektive, pålitelige og bærekraftige systemer og industrielle produkter.

Masterstudiet har en blanding av norske og internasjonale studenter, og det totale antallet studenter vil være ca 25. Studenter i det internasjonale programmet vil også delta i forelesninger sammen med norske studenter ved det femårige Masterstudiet i Energi og miljø med spesialisering mot elkraftteknikk.

Programmet består av to år med fulltidsstudier, noe som gir totalt 120 studiepoeng. Det vil ikke bli belastet noen skolepenger. Undervisningsspråket er engelsk.

Trykk her for studieprogrammets hovedside

NTNU tilbyr også et toårig masterstudium i Energibruk og energiplanlegging.

 


Fri, 11 Nov 2016 10:23:37 +0100