Masterprogram 2-årig, Trondheim

Religionsvitenskap

Religionsvitenskapstudenter, foto: Kim Ramberghaug

Våropptak 2018


Søknadsfrist 15. november 2017

Dette studieprogrammet har opptak til vårsemesteret 2018.

Søk opptak


Om masterstudiet i religionsvitenskap

Masterstudiet i religionsvitenskap er et systematisk studium av religion med mulighet for spesialisering innenfor et valgt felt av faget. Masterprogrammet er en fordypning innenfor et selvvalgt felt av religionsvitenskapen. Du velger tema for masteroppgaven i samarbeid med faglærer.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i religionsvitenskap er fullført bachelorgrad med fordypning i religionsvitenskap eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Jobbmuligheter

Som et bredt kulturfag kan mastergradsstudiet i religionsvitenskap gi kompetanse for mange forskjellige typer arbeid. Valg av emne for masteroppgaven bestemmer langt på vei ytterligere kvalifisering og spesialisering for yrkeslivet.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). De to siste semestrene skal brukes til arbeidet med masteroppgaven på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ifr@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 16 18

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Låven


Wed, 12 Apr 2017 12:07:18 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i religionsvitenskap
Studieprogramkode: MRVI
Studiepoeng: 120
Søknad: Søknadsweb
Undervisningsform: Heltid

Institutt for filosofi og religionsvitenskap
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Gyldighet: Informasjonen om masterprogram religionsvitenskap er gyldig for studieåret 2017/2018.