Master, toårig

Musikkteknologi – master

Gitar og musikkteknologiutstyr, foto: Kim Ramberghaug

Velkommen til studiestart 2016

Tirsdag 16. august - Immatrikulering

Kl. 9.15: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Torsdag 18. august – Orienteringsmøte og Allmøte

Kl. 09.00: Orienteringsmøte

Orienteringsmøte for nye masterstudenter, sted: F343

Kl. 12.00: Allmøte

Allmøte for musikkteknologi i Kammersalen

 

 

Nyttig å vite

Om masterstudiet i musikkteknologi

Masterprogrammet i musikkteknologi er et tverrfaglig studium i utøvende musikkteknologi. Det innebærer at du vil bli gitt muligheter til å utvikle kompetanse og innsikt knyttet til kunstnerisk utøvelse og anvendelse av musikkteknologi.


Opptakskrav og søknad

Søknadsfristen er 15. april. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søke opptak på studieprogrammets opptaksside. Merk at det er tilleggskrav om skisse til fordypningsplan for til opptak for musikkteknologi.


Jobbmuligheter

Yrkesmulighetene er knyttet til utøvelse, produksjon og formidling av musikk, studioteknologi, multimedia, kunstteknologi, forskning og undervisning. Samtidig vil spesialiseringen du velger i masterstudiet ytterligere bidra til yrkesmuligheter innenfor dette området.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgaven er på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: musikk@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 73 00

Du kan også besøke oss på NTNU Olavskvartalet, 6. etg.

 


Fri, 11 Sep 2015 11:06:13 +0200

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Varighet: 2 år
Adgangsbegrensning: Ja
Søknad: Søknadsweb

Institutt:
Institutt for musikk
Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15. april

Gyldighet: Informasjonen om masterprogram musikkteknologi er gyldig for studieåret 2015/2016.