Master, 2-årig

Utøvende musikk – master

– Studiets oppbygning

Masterprogram utøvende musikk består av fire komponenter:

  • Kunstnerisk utvikling (30 sp)
  • Kunstnerisk fordypning (45 sp)
  • Obligatoriske emner (30 sp)
  • Valgemner (15 sp)

I tabellene nedenfor kan du se hvordan masterprogrammet er bygd opp. Tabellene leses nedenfra og opp.

Vær oppmerksom på at tabellen gjelder studenter tatt opp fra og med høsten 2012. Studenter på tidligere kull har en annen oppbygging av studiet. Tabell for tidligere kull finnes i studiehåndboka.

Masterprogram utøvende musikk

Semester

Emner (à 7,5 studiepoeng)

Emner (à 7,5 studiepoeng)

Emner (à 7,5 studiepoeng)

Emner (à 7,5 studiepoeng)

4. semester (vår)

MUSP4742 Kunstnerisk fordypning eller MUSP4744 Kunstnerisk/vitenskapelig fordypning

3. semester (høst)

Valgemne **) Valgemne **)

MUSP4742 Kunstnerisk fordypning eller MUSP4744 Kunstnerisk/vitenskapelig fordypning

2. semester (vår)

Obl. emne MUSP4745 Entreprenørskap for musikere *) Eksperter i team

MUSP4740 Kunstnerisk utvikling eller MUSP4743 Kunstnerisk/vitenskapelig utvikling

1. semester (høst)

Obl.emne
MUSP4703 Utøverpsykologi

Obl. emne MUSP4714 Refleksjon rundt musikalsk praksis

*) Studenter som har tatt MUSP4745 som perspektivemne i bachelorgraden må erstatte emnet med et annet emne i mastergraden, emnevalg godkjennes i samråd med instituttet.
**) Valgemner - se infoboks til høyre på siden.

 

European Jazz Master - EUJAM

Institutt for musikk ved NTNU har inngått en avtale med konservatoriene i Paris, Amsterdam, Berlin og København om en egen masterstudieretning for jazzutøvere. Programmet innebærer mobilitet og faglig utveksling av studenter og fagpersoner mellom de ulike institusjonene. Hver institusjon tar opp to studenter hvert år. Prøvespill skjer i hovedsak samtidig med opptaket til det ordinære masterstudiet.

Studentene skal være ved sin hjemmeinstitusjon i første og fjerde semester. I andre og tredje semester er de ute på to av de andre institusjonene. I tillegg ligger det en del føringer på hvilket faglig innhold studentene skal ha hvert semester.

Semester

Emner (à 7,5 studiepoeng)

Emner (à 7,5 studiepoeng)

Emner (à 7,5 studiepoeng)

Emner (à 7,5 studiepoeng)

4. semester (vår)

MUSP4731 Kunstnerisk fordypning – internasjonal variant (2. del)

MUSP4717
Friimprovisasjon

MUSP4745 
Entreprenør-
skap for musikere

3. semester (høst)

Utveksling

2. semester (vår)

Utveksling
1. semester (høst)

MUSP4731 Kunstnerisk fordypninginternasjonal variant (1. del)

MUSP4703 Utøverpsykologi

MUSP4714
Refleksjon rundt musikalsk praksis

 

Valgemner

Valgemner i masterstudiet:

Valgemner kan kun benyttes i masterstudiet av studenter som ikke har avlagt emnet i bachelorgraden.

Andre valgemner kan også være aktuelle. Kontakt instituttet for mer informasjon.

Illustrasjonsbilde/FOTO

Eksperter i team

Eksperter i team er et felles tverrfaglig emne for alle som tar en mastergrad ved NTNU.

Masterstudenter i humanistiske fag kan søke om å ta emner Humanister i praksis i stedet for Eksperter i Team.

Emnebeskrivelser

For nærmere informasjon om hvert enkelt emne, se NTNUs emneoversikt.