masterprogram, 2-årig

Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

– Om studieprogrammet

Har du lyst på et tverrfaglig mediestudium der du får både praktisk og teoretisk innblikk i medienes ulike sider? Da er masterprogrammet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi noe for deg.

Hva er medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi?

Mastergradsprogrammet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi er et 2-årig høyere grads studium innenfor medievitenskap. Programmet består av obligatoriske emner i medieteori, informasjonsteknologi og metode, valgfrie emner i blant annet psykologi, sosiologi, statsvitenskap, pedagogikk og medievitenskap, pedagogikk, informatikk, samt en masteroppgave der du skal gjennomføre et selvstendig forsknings-, eller utredningsarbeid. Studiet administreres av Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

Masterprogrammet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi tilbyr, som et av få masterprogram, forskningsoppdrag i bedrift som del av studiet. Gjennom forskningsoppdraget får du mulighet til å arbeide med en problemstilling knyttet til medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi i en aktuell bedrift/organisasjon. Forskningsoppdraget gir deg en unik mulighet til å utføre forskning som har nytte for en bedrift. Masterprogrammet gir i tillegg en solid skolering i mediefagets ulike områder.

Masterstudenter i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi skriver masteroppgave innen forskjellige medievitenskapelige og kommunikasjonsfaglige områder. Eksempler på masteroppgaver er:

  • Mellom ideologi og strategi. En analyse av politisk reklame i stortingsvalgkampen 2005
  • Intranett - til hjelp eller frustrasjon? En kvalitativ studie av intranettbruk i Jernbaneverket
  • Konstruksjoner av "oss" og "dem". Om etnisitet og grenser for "norskhet" i pressen
  • Hvordan musikk påvirkes av digital distribusjon
  • Krisekommunikasjon – mediehåndtering i en krisesituasjon
  • Identiteten min har akkurat logget på. Hvordan ungdom og unge voksne uttrykker identitet gjennom MSN Messenger
  • Endrede rutiner i helsesektoren. - En kvalitativ studie av kommunikasjon og samhandling i helsesektoren i Trondheim kommune etter innføringen av multidose
  • Kulturjournalistikk i VG og Dagbladet - kritikk eller underholdning

 

Hvorfor medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi?

Studiet egner seg for deg som har interesse for tverrfaglige tilnærminger til medievitenskapen.