Masterprogram 2-årig, Trondheim

Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Velkommen til studiestart 2017

Fredag 18. august: Orienteringsmøte

Tid: FREDAG 18. AUGUST 12:15-13:00

Sted: ROM D135 på Campus Dragvoll

Mandag 21. august. Velkomstseremoni i Dokkhuset

Tid: 21. august kl. 17-20. 

Sted: Dokkhuset (Solsiden)

Gjelder masterprogrammene iidrettsvitenskap, medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi, sosiologi og statsvitenskap, samt lektor i samfunnsfag.

Egen invitasjon kommer på epost.

Nyttig å vite

Om medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi

Har du lyst på et tverrfaglig mediestudium der du får både praktisk og teoretisk innblikk i medienes ulike sider? Da er masterprogrammet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi noe for deg.

Programmet består av obligatoriske emner i medieteori, informasjonsteknologi og metode, valgfrie emner i blant annet psykologi, sosiologi, statsvitenskap, pedagogikk og medievitenskap, pedagogikk, informatikk, samt en masteroppgave der du skal gjennomføre et selvstendig forsknings-, eller utredningsarbeid.


Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via NTNU søknadsweb.

Vi tar årlig opp 15 studenter. Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

En spesialisering i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi kan blant annet kvalifisere for arbeid med informasjon, markedsføring og formidling i bedrifter og organisasjoner. Med den økende satsingen på nettbasert informasjonsformidling er det et stort behov for både teknisk og faglig kompetanse, det får du gjennom denne mastergraden.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), som er normet til fire semestre (2 år).

Programmet består av både valgfrie og obligatoriske emner, i tillegg til en masteroppgave på 30 studiepoeng.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post: kontakt@iss.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 17 04

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 9, nivå 5


Fakta

Gradsnavn: Master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi
Studieprogramkode: MMEDIE
Studiepoeng: 120

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Studiested: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår