Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i realfag for trinn 8 – 13


Velkommen til studiestart 2017

Mandag 14. august - Kom-i-gang-dag

Kl. 10.00 - 15.00 Kom-i-gang-dagen

Arrangeres på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

 

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før. 

Tirsdag 15. august - Orienteringsmøter

  • 09:00 - 12:00 Velkommen til Lektorutdanningen i realfag, rom Rom 1329
  • 12:00 Fakultetet spanderer lunsj i Kafe realfag (realfagskantina). Arbeidslunsj med faddergruppene, grupperom: K28, R50, R54, R30, K26, R40 og R41

Onsdag 16. august - Immatrikulering

Kl. 09:30: Felles immatrikulering – Plenen bak Hovedbygningen

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Les mer om den felles immatrikuleringen.

Kl. 11.50: Immatrikulering for Lektrorutdanning i realfag – EL5, Elektrobygget

Immatrikulering for lektorutdanning i realfag. Obligatorisk oppmøte. Husk å registrere deg utenfor EL5 før du går inn.

Har du ikke mulighet til å møte, gi beskjed til IE-fakultetet (studier@ie.ntnu.no).

 

Torsdag 17. august og fredag 18. august

Realstart 15. - 18. august er et obligatorisk oppstartsprogram for studenter som begynner på NTNUs realfagstudier (informatikk, matematikk og naturfag).

Hensikten med Realstart er:

  • å gi tilstrekkelig praktisk informasjon slik at studentene skal kunne orientere seg på campus og i studietekniske ting (hvor finner man hva, hvem kan man spørre, hvor finner man informasjon mm)
  • å motivere for studiet
  • å skape en arena for den første kontakten mellom studenter på samme studieprogram

Realstart sin hovedside.

Realstartsprogram for Lektorutdanning i realfag torsdag 17. august og fredag 18. august

Nyttig å vite

Studiestart og registrering

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Politiattest

Som lektorstudent må du sende inn eller levere politiattest. Dersom du ikke har merknad på politiattesten, skal du enten sende den til NTNU, Institutt for lærerutdanning, 7491 Trondheim før studiestart, eller du må levere den i ekspedisjonen ved Institutt for lærerutdanning ved studiestart.

Buss til og fra Gløshaugen

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Bli med på fadderuka

Om lektorutdanningen i realfag

Lærerutdanning er et spennende valg for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid blant barn og ungdom. Vi har alle minner fra skolen; vi husker læreren som inspirerte og vekket vår entusiasme. Læreren åpnet våre øyne for interessante fenomener og perspektiver. Men vi minnes også lærerne som fikk oss til å mislike et fag. Vårt mål er å skape gode lærere og rekruttere mennesker som på en positiv måte kan bidra til et inspirerende møte med realfagene i skolen.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2017

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 70 plasser, og opptaksgrensen var 51,1 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 51,2 poeng i ordinær kvote.


Nytt: Få slettet studielån

Regjeringen har innført en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for deg som fullfører femårig lærerutdanning. Ordningen gjelder deg som starter på lærerutdanning høsten 2017 eller senere.

  • Hvis du fullfører femårig lærerutdanning på normert tid, får du ettergitt om lag 50 000 kroner.
  • Hvis du gjennomfører femårig lærerutdanning og tar jobb i Nordland, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

Jobbmuligheter

Lektorutdanningen i realfag kvalifiserer for arbeid i ungdomsskole og videregående skole (trinn 8 - 13). Din fagbakgrunn er avgjørende for hvor det er størst muligheter for å få lærerjobb.


Studiets oppbygning

Lektorutdanning i realfag er et 5-årig profesjonsstudium som setter fokus på læreryrket gjennom hele utdanningen. Du må velge hvilke to undervisningsfag du vil fordype deg i innen 15. september den høsten du starter på studiet. Du kan velge mellom følgende kombinasjoner:

Du jobber parallelt med disse fagene og med profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk og praksis) gjennom de fire første årene av studiet. På slutten av studiet vil du spesialisere deg videre innen ett av de to fagene, og skrive en masteroppgave.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på epost eller besøk oss på NTNU Gløshaugen: Elektrobygget, blokk A, 3. etasje


Thu, 05 Jan 2017 15:08:12 +0100
Fakta

Gradsnavn: Master i realfag / lektor
Studieprogramkode: MLREAL
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194 843

Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Innvolverte institutter:
Institutt for matematiske fag
Institutt for biologi
Institutt for fysikk
Institutt for kjemi
Institutt for datateknologi og informatikk
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Gløshaugen / Moholt
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår.