Masterprogram 5-årig, Trondheim

Lektorutdanning i realfag for trinn 8 – 13


Om lektorutdanningen i realfag

Lærerutdanning er et spennende valg for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid blant barn og ungdom. Vi har alle minner fra skolen; vi husker læreren som inspirerte og vekket vår entusiasme. Læreren åpnet våre øyne for interessante fenomener og perspektiver. Men vi minnes også lærerne som fikk oss til å mislike et fag. Vårt mål er å skape gode lærere og rekruttere mennesker som på en positiv måte kan bidra til et inspirerende møte med realfagene i skolen.


Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2017

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 70 plasser, og opptaksgrensen var 51,1 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og 51,2 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Lektorutdanningen i realfag kvalifiserer for arbeid i ungdomsskole og videregående skole (trinn 8 - 13). Din fagbakgrunn er avgjørende for hvor det er størst muligheter for å få lærerjobb.


Studiets oppbygning

Lektorutdanning i realfag er et 5-årig profesjonsstudium som setter fokus på læreryrket gjennom hele utdanningen. Du må velge hvilke to undervisningsfag du vil fordype deg i innen 15. september den høsten du starter på studiet. Du kan velge mellom følgende kombinasjoner:

Du jobber parallelt med disse fagene og med profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk og praksis) gjennom de fire første årene av studiet. På slutten av studiet vil du spesialisere deg videre innen ett av de to fagene, og skrive en masteroppgave.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på epost eller besøk oss på NTNU Gløshaugen: Elektrobygget, blokk A, 3. etasje


Thu, 05 Jan 2017 15:08:12 +0100
Fakta

Gradsnavn: Master i realfag / lektor
Studieprogramkode: MLREAL
Studiepoeng: 300
Søknadskode: 194 843

Undervisningsform: Heltid
Politiattest: Ja

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Innvolverte institutter:
Institutt for matematiske fag
Institutt for biologi
Institutt for fysikk
Institutt for kjemi
Institutt for datateknologi og informatikk
Institutt for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Gløshaugen / Moholt
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonens gyldighet:
Studieåret 2017-2018.

Åpen dag

26. april 2017 åpner NTNU i Trondheim dørene