Masterprogram realfag / lektor, 5-årig

Lektorutdanning i realfag

Gruppearbeid hos lektorstudenter i realfag. Foto: Geir Mogen

Velkommen til studiestart 2015

Mandag 10. august – Kom-i-gang-dag

Mandag 10. august 2015, fra kl. 10 - 15 arrangeres Kom-i-gang-dagen på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før. 

Tirsdag 11. august – Immatrikulering

Kl. 09.15: Immatrikulering del 1

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Kl. 12.00: Immatrikulering del 2

Immatrikulering for studieprogrammet. Obligatorisk, møt opp senest kl 11.50 i EL5 i Elektrobygget

12. - 14. august – Realstart

Realstart er et obligatorisk oppstartsprogram for studenter som begynner på NTNUs realfagstudier (informatikk, matematikk og naturfag).

Hensikten med Realstart er:

  • å gi tilstrekkelig praktisk informasjon slik at studentene skal kunne orientere seg på campus og i studietekniske ting (hvor finner man hva, hvem kan man spørre, hvor finner man informasjon mm)
  • å motivere for studiet
  • å skape en arena for den første kontakten mellom studenter på samme studieprogram

Realstart sin hovedside.

Se timeplan for Realstart for lektorutdanningen i realfag.

Nyttig å vite

Om lektorutdanningen i realfag

Læreryrket er et spennende valg for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid blant barn og ungdom. Vi har alle minner fra skolen; vi husker læreren som inspirerte og vekket vår entusiasme. Læreren åpnet våre øyne for interessante fenomener og perspektiver. Men vi minnes også lærerne som fikk oss til å mislike et fag. Vårt mål er å skape gode lærere og rekruttere mennesker som på en positiv måte kan bidra til et inspirerende møte med realfagene i skolen.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.
Du søker om opptak via Samordna opptak. Vi tar årlig opp ca 65 studenter.

Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Tar du lektorutdanning med mastergrad i realfag ved NTNU kan du undervise på videregående skole og i deler av  grunnskolen. Din fagbakgrunn er avgjørende for hvor det er størst muligheter for å få lærerjobb. Med realfaglig bakgrunn kan du være kvalifisert for alle de skoletrinnene utdanningen er rettet mot.


Studiets oppbygning

Lektorutdanning i realfag er et 5-årig profesjonsstudium som setter fokus på læreryrket gjennom hele utdanningen. I starten av studiet velger du hvilke to undervisningsfag du vil fordype deg i. Du kan velge mellom følgende kombinasjoner:

Du jobber parallelt med disse fagene og med profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk og praksis) gjennom de fire første årene av studiet. På slutten av studiet vil du spesialisere deg videre innen ett av de to fagene, og skrive en masteroppgave.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere:


Besøk oss på NTNU Gløshaugen: Elektrobygget, blokk A, 3. etasje


Tue, 17 Mar 2015 10:26:30 +0100

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Adgangsbegrensning: Ja
Opptak: Samordna opptak
Sted: Trondheim, Gløshaugen
Innvolverte institutter:
Institutt for matematiske fag
Institutt for biologi
Institutt for fysikk
Institutt for kjemi
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
Program for lærerutdanning
Informasjonens gyldighet: Studieåret 2015-2016