Masterprogram realfag / lektor, 5-årig

Lektorutdanning i realfag

Gruppearbeid hos lektorstudenter i realfag. Foto: Geir Mogen

Velkommen til studiestart 2016

Mandag 15. august - Kom-i-gang-dag

Kl. 10.00 - 15.00 Kom-i-gang-dagen

Arrangeres på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

 

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før. 

Tirsdag 16. august - Immatrikulering

Kl. 09.15: Felles immatrikulering – Plenen bak Hovedbygningen

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Les mer om den felles immatrikuleringen.

Kl. 11.50: Immatrikulering for Lektrorutdanning i realfag – EL5, Elektrobygget

Immatrikulering for lektorutdanning i realfag. Obligatorisk oppmøte. Husk å registrere deg utenfor EL5 før du går inn.

Har du ikke mulighet til å møte, gi beskjed til IME-fakultetet (studinfo@ime.ntnu.no).

 

17. - 19. august - Realstart

Realstart er et obligatorisk oppstartsprogram for studenter som begynner på NTNUs realfagstudier (informatikk, matematikk og naturfag).

Hensikten med Realstart er:

  • å gi tilstrekkelig praktisk informasjon slik at studentene skal kunne orientere seg på campus og i studietekniske ting (hvor finner man hva, hvem kan man spørre, hvor finner man informasjon mm)
  • å motivere for studiet
  • å skape en arena for den første kontakten mellom studenter på samme studieprogram

Realstart sin hovedside.

Realstartprogram for Lektorutdanning i realfag

Nyttig å vite

Studiestart og registrering

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Politiattest

Som lektorstudent må du sende inn eller levere politiattest. Dersom du ikke har merknad på politiattesten, skal du enten sende den til NTNU, Program for lærerutdanning, 7491 Trondheim før studiestart, eller du må levere den i ekspedisjonen ved Program for lærerutdanning ved studiestart.

Linjeforeningen Spanskrøret

Linjeforeningens hjemmeside med informasjon om blant annet fadderuke.

Examen philosophicum (ex.phil)

Informasjon om emnet, timeplan og orienteringsmøter

Buss til og fra Gløshaugen

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Om lektorutdanningen i realfag

Lærerutdanning er et spennende valg for deg som ønsker å kombinere din faglige interesse med arbeid blant barn og ungdom. Vi har alle minner fra skolen; vi husker læreren som inspirerte og vekket vår entusiasme. Læreren åpnet våre øyne for interessante fenomener og perspektiver. Men vi minnes også lærerne som fikk oss til å mislike et fag. Vårt mål er å skape gode lærere og rekruttere mennesker som på en positiv måte kan bidra til et inspirerende møte med realfagene i skolen.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.
Du søker om opptak via Samordna opptak. Vi tar årlig opp ca 65 studenter.

Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Tar du lektorutdanning med mastergrad i realfag ved NTNU kan du undervise på videregående skole og i deler av  grunnskolen. Din fagbakgrunn er avgjørende for hvor det er størst muligheter for å få lærerjobb. Med realfaglig bakgrunn kan du være kvalifisert for alle de skoletrinnene utdanningen er rettet mot.


Studiets oppbygning

Lektorutdanning i realfag er et 5-årig profesjonsstudium som setter fokus på læreryrket gjennom hele utdanningen. I starten av studiet velger du hvilke to undervisningsfag du vil fordype deg i. Du kan velge mellom følgende kombinasjoner:

Du jobber parallelt med disse fagene og med profesjonsfaget (pedagogikk, fagdidaktikk og praksis) gjennom de fire første årene av studiet. På slutten av studiet vil du spesialisere deg videre innen ett av de to fagene, og skrive en masteroppgave.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere:


Besøk oss på NTNU Gløshaugen: Elektrobygget, blokk A, 3. etasje


Tue, 17 Mar 2015 10:26:30 +0100

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i realfag / lektor
Studieprogramkode: MLREAL
Studiepoeng: 300
Søknadskode: 194843

Adgangsbegrensning: Ja
Undervisningsform: Heltid

Innvolverte institutter:
Institutt for matematiske fag
Institutt for biologi
Institutt for fysikk
Institutt for kjemi
Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
Program for lærerutdanning

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonens gyldighet:
Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2015-2016.