Masterprogram, Gjøvik

Klinisk sykepleie

Pasientsamtale

Om klinisk sykepleie

Master i klinisk sykepleie er et studietilbud for deg som er autorisert sykepleier innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten, som ønsker å videreutvikle og fordype din kliniske og vitenskapelige kompetanse innenfor sykepleiens kunnskapsområde. Slik blir du bedre rustet til å møte og påvirke endringer i helsetjenesten – til pasientenes beste. Sykepleiere som har en videreutdanning på minimum 60 studiepoeng, kan søke innpass i 3. året og ta studiet over to år på deltid.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Bachelor i sykepleie og minimum 2 års praksis


Jobbmuligheter

Etter endt utdanning kan du ivareta viktige funksjoner som sikrer spesialisert, faglig forsvarlig sykepleie på alle nivåer av helsetjenesten.


Studiets oppbygging

Master i klinisk sykepleie er en mastergrad på 120 studiepoeng.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere eller studieprogramleder Øyfrid Moen

Fakta

Gradsnavn: Master i klinisk sykepleie
Studieprogramkode: MKLINSYK
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid og deltid
Politiattest: Ja

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 1. september 2017. Søknadsweb åpner 1. august. Følgende lyses ut høstsemesteret 2017, med studiestart i januar 2018:

  • Master i klinisk sykepleie, spesialisering i anestesisykepleie, opptak år 1
  • Master i klinisk sykepleie, spesialisering i intensivsykepleie, opptak år 1
  • Master i klinisk sykepleie, spesialisering i operasjonssykepleie, opptak år 1
  • Master i klinisk sykepleie, innpass i år 3 og 4 (studenter som har en relevant videreutdanning kan søke innpass i år 3 og gå to år på deltid)
     

Informasjonen gjelder for inneværende studieår