Masterprogram, Gjøvik

Klinisk sykepleie

Pasientsamtale

Oppstart januar 2017

Når og hvor møter jeg opp?

  • Master i klinisk sykepleie med fordypning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie: 4. januar 2017 kl 10.00 i rommet G303. Se kart.
  • Master i klinisk sykepleie påbygning 3. og 4. år:  oppstart tirsdag 10. januar kl 09.30, i rom E212. Se kart.
  • Master i klinisk sykepleie, fordypning i allmennsykepleie: oppstart tirsdag 10. januar kl 09.30, i rom C025. Se kart.

Ny student - hva må du gjøre?

Om klinisk sykepleie

Master i klinisk sykepleie er et studietilbud for autoriserte sykepleiere innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten som ønsker å videreutvikle og fordype sin kliniske og vitenskaplige kompetanse innenfor sykepleiens kunnskapsområde for bedre å kunne møte og påvirke endringer i helsetjenesten – til pasientenes beste. Studenter som har en relevant videreutdanning, kan søke innpass i 3. året og ta studiet over to år på deltid.


NTNU tilbyr også:


Opptakskrav

Bachelor i sykepleie og minimum 2 års praksis


Jobbmuligheter

Kandidatene vil etter endt utdanning ivareta viktige funksjoner som sikrer spesialisert, faglig forsvarlig sykepleie på alle nivåer av helsetjenesten.


Studiets oppbygging

Master i klinisk sykepleie er en mastergrad på 120 studiepoeng.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere eller studieprogramansvarlig Marie Louise Hall-Lord

Fakta

Gradsnivå: Master
Studieprogramkode: MKLINSYK
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid og deltid

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. september 2016, søknadsweb åpner 15. august 2016.

Det blir mulig å søke innen retningene:

  • Master i klinisk sykepleie, spesialisering i anestesisykepleie, opptak år 1
  • Master i klinisk sykepleie, spesialisering i intensivsykepleie, opptak år 1
  • Master i klinisk sykepleie, spesialisering i operasjonssykepleie, opptak år 1
  • Master i klinisk sykepleie, spesialisering i allmennsykepleie, opptak år 1
  • Master i klinisk sykepleie, innpass i år 3 (studenter som har en relevant videreutdanning kan søke innpass i år 3 og gå to år på deltid​)

Studiestart: Januar 2017
Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2016-2017