Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i klinisk helsevitenskap, studieretning fedme og helse

Fedme og helse er en av tre studieretninger som tilbys som en del av 2-årig master i klinisk helsevitenskap ved NTNU.

Velkommen til studiestart 2017

Studiestart for master i klinisk helsevitenskap er mandag 21. august 2017. Fakultet for medisin og helsevitenskap ønsker velkommen til et felles velkomstmøte for alle nye masterstudenter klokken 1015 i auditorium KA12 i Kunnskapssenteret på Campus Øya. Etter velkomstmøtet byr vi på en enkel lunsj, før det blir et orienteringsmøte for master i klinisk helsevitenskap. Dette finner sted i rom LS21 i Laboratoriesenteret, og starter klokken 1200. Det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet. Hvis du ikke har mulighet til å møte, er det viktig at du gir oss beskjed om dette i forkant ved å sende en e-post til ikm-post@medisin.ntnu.no


Om fedme og helse

Fedme er en global epidemi. Fedme er risikofaktor for flere sykdommer, dermed er konsekvensene både for individ og samfunn enorme. Med en master i fedme og helse vil du få tverrfaglige kunnskaper om fedmeproblematikken, og kan bidra til helsefremmende arbeid og fedmebehandling.

Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året (med oppstart i midten av august). Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb.

Det er ca. 15 studieplasser på master i klinisk helsevitenskap, studieretning fedme og helse.

Jobbmuligheter

Kompetanse om fedme og helse er etterspurt av samfunnet og arbeidslivet. Uteksaminerte kandidater er bl.a. kvalifisert for et bredt spekter av stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Studiets oppbygning

Master i klinisk helsevitenskap gjennomføres normalt på fulltid over to år (fire semester). Dersom du er i jobb ved siden av studiet, kan du søke om å gjennomføre studiet på deltid (over maksimalt åtte semester). Studiet består av fellesemner, studieretningsspesifikke emner i fedme og helse og en masteroppgave, til sammen 120 studiepoeng.

Studieveiledning

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post ikm-post@medisin.ntnu.no eller telefon 72 82 07 00.

Fakta

Gradsnavn: Master i klinisk helsevitenskap

Studieprogramkode: MKLIHEL
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
Karakterkrav: C
Søknadsfrist: 15. april

Studiested: Trondheim, Øya

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Informasjonens gyldighet: 2017/2018