Masterprogram 2-årig, Trondheim

Klinisk helsevitenskap


Velkommen til studiestart 2017

Studiestart for master i klinisk helsevitenskap er mandag 21. august 2017. Fakultet for medisin og helsevitenskap ønsker velkommen til et felles velkomstmøte for alle nye masterstudenter klokken 1015 i auditorium KA12 i Kunnskapssenteret på Campus Øya. Etter velkomstmøtet byr vi på en enkel lunsj, før det blir et orienteringsmøte for master i klinisk helsevitenskap. Dette finner sted i rom LS21 i Laboratoriesenteret, og starter klokken 1200. Det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet. Hvis du ikke har mulighet til å møte, er det viktig at du gir oss beskjed om dette i forkant ved å sende en e-post til ikm-post@medisin.ntnu.no


Om master i klinisk helsevitenskap

Master i klinisk helsevitenskap er bygd opp rundt en felles forskningsmetodisk del med mulighet for videre fordypning innen tre studieretninger:


Hvorfor studere klinisk helsevitenskap?

Helsetjenesten er kompleks og mangfoldig. Kravene til dokumentasjon og evidens er økende, samtidig som utviklingen innen diagnostikk, teknologi og farmasi gjør at rommet for å behandle mennesker stadig utvides. Helsetjenestens handlingsrom avgrenses imidlertid av økonomiske og organisatoriske rammevilkår som i økende grad påvirker tilbudene i helsesektoren. Disse utviklingstrekkene danner utgangspunktet for det 2-årige masterprogrammet i klinisk helsevitenskap. Gjennom dette studiet vil du tilegne deg kompetanse som igjen kan omsettes i en mer kunnskapsbasert klinisk praksis.

Professor Steinar Krokstad underviser masterstudenter

Tue, 27 Jun 2017 13:02:08 +0200
Fakta

Gradsnavn: Master i klinisk helsevitenskap

Studieprogramkode: MKLIHEL
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Heltid
Undervisningsspråk: Norsk og engelsk

Karakterkrav: C
Søknadsfrist: 15. april

Studiested: Trondheim, Øya

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for smfunnsmedisin og sykepleie

Informasjonens gyldighet: 2017/2018