Masterprogram 2-årig

Informatikk

Roboter styrt av kunstig intelligens. Foto

Velkommen til studiestart 2015

Mandag 10. august - Kom-i-gang-dagen og "Ny i Trondheim"-arrangement

Kl. 10.00 - 15.00 Kom-i-gang-dagen

Arrangeres på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Kl. 10.00 - 15.00 Kom-i-gang-dagen

Linjeforeningene Online og Abakus inviterer til "Ny i Trondheim"-arrangement kl. 17:15 i auditorium F1. For mer informasjon om arrangementet gå til Onlines hjemmeside.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før. 

Tirsdag 11. august - Immatrikulering

Kl. 09.15: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Mandag 17. august - Orienteringsmøte

Kl. 14.15: Orienteringsmøte (F6 i Gamle fysikk)

Mandag 17. august arrangeres det obligatorisk orienteringsmøter for master i informatikk. Det vil bli gitt viktig og nyttig informasjon om studieprogrammet, studentlivet, og andre ting du trenger å vite som ny student ved NTNU.

Har du ikke mulighet til å delta på informasjonsmøtet varsle om dette via studieveileder@idi.ntnu.no.

Nyttig å vite

Om masterstudiet

Masterstudiet er en 2-årig videreutdannelse for deg som ønsker å fortsette og studere informatikk etter endt bachelorgrad. I løpet av disse to årene spesialiserer du deg innenfor et fagområde og avslutter graden med en masteroppgave. Valg av fag og tema for masteroppgaven er tilknyttet instituttets forskning innenfor hver studieretning.

Bachelorkandidater fra ingeniørhøyskoler tilbys også det toårige masterstudie (sivilingeniør) i datateknologi.


Søk opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett hovedopptak opptak i året.

Søkingen skjer gjennom NTNUs søknadsweb.


Studiets oppbygging

På det toårige masterstudie i informatikk velger du en hovedprofil som har avgjørende betydning for innholdet i studiet. Hovedprofilene du kan velge blant er:

  • Algoritmer og datamaskiner
  • Database og søk
  • Kunstig intelligens
  • Programvaresystemer
  • Spillteknologi

Jobbmuligheter

Mulighetene for jobb når du er ferdig er store, mange av studentene på informatikk har jobb allerede 10-12 måneder før de skal begynne. En utdannelse innen data gjør deg kvalifisert til jobber i de fleste bransjer.

"Med det høye utdanningsnivået har selvlærte IT-folk det vanskelig i dagens IT-marked. Oftest vil søkere uten formell utdanning havne bakerst i køen."
- Rolf Nævra, rekrutteringsansvarlig i Magellan Consulting AS.


Studiemiljø

Studentmiljøet i Trondheim har mange tilbud for deg som student, og tilbud spesielt for deg som er datainteressert. Studietiden har rom for mer læring en den man får på lesesalen, og du kan skaffe deg verdifull erfaring gjennom mange spennende organisasjoner.


Utenlandsopphold

Ved å studere informatikk på NTNU har du gode muligheter til å ta deg et semester eller to i utlandet. De siste tre årene har studenter fra informatikk vært i Singapore, USA, Tyskland, Spania og Østerrike.

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Adgangsbegrensninger: Ja 
Opptak: SøknadsWeb
Studieprogramkode: MIT
Søknadsfrist: 15. april 
Vertsfakultet: IME
Institutt: Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
Informasjonens gyldighet: Studieåret 2015–2016