Masterprogram 2-årig, Trondheim

Informatikk

Roboter styrt av kunstig intelligens. Foto

Om informatikkstudiet

Masterstudiet er en 2-årig videreutdannelse for deg som ønsker å fortsette og studere informatikk etter endt bachelorgrad. I løpet av disse to årene spesialiserer du deg innenfor et fagområde og avslutter graden med en masteroppgave. Valg av fag og tema for masteroppgaven er tilknyttet instituttets forskning innenfor hver studieretning.

Bachelorkandidater fra ingeniørhøyskoler tilbys også det toårige masterstudie (sivilingeniør) i datateknologi.


NTNU tilbyr i tillegg til dette 2-årige masterprogrammmet i informatikk flere utdanninger innenfor informasjonsteknologi og informatikk i Trondheim og informasjonsteknologi og informatikk i Gjøvik.

Opptakskrav

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett hovedopptak i året. Du søker om opptak  gjennom NTNUs søknadsweb.

Studiet forutsetter at du fra før har tilegnet deg både grunnleggende og videregående kunnskaper innen fagfeltet slik at det spesialiserte studiet kan starte allerede første semester.


Jobbmuligheter

Mulighetene for jobb når du er ferdig er store, mange av studentene på informatikk har jobb allerede 10-12 måneder før de skal begynne. En utdannelse innen data gjør deg kvalifisert til jobber i de fleste bransjer.

"Med det høye utdanningsnivået har selvlærte IT-folk det vanskelig i dagens IT-marked. Oftest vil søkere uten formell utdanning havne bakerst i køen."
- Rolf Nævra, rekrutteringsansvarlig i Magellan Consulting AS.


Studiemiljø

Studentmiljøet i Trondheim har mange tilbud for deg som student, og tilbud spesielt for deg som er datainteressert. Studietiden har rom for mer læring en den man får på lesesalen, og du kan skaffe deg verdifull erfaring gjennom mange spennende organisasjoner.


Utenlandsopphold

Ved å studere informatikk på NTNU har du gode muligheter til å ta deg et semester eller to i utlandet. De siste tre årene har studenter fra informatikk vært i Singapore, USA, Tyskland, Spania og Østerrike.

Fakta om studieprogrammet

Grad: Master 2-årig
Gradsnavn: Master i informatikk
Opptakskrav: Bachelor i IT
Studieprogramkode: MIT
Studiepoeng:120
Søknadskode: Koder for retningene
Undervisningsform: Heltid

Institutt for datateknikk og informasjonteknologi

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2015–2016