Masterprogram 2-årig

Informatikk

Roboter styrt av kunstig intelligens. Foto

Om masterstudiet

Masterstudiet er en 2-årig videreutdannelse for deg som ønsker å fortsette og studere informatikk etter endt bachelorgrad. I løpet av disse to årene spesialiserer du deg innenfor et fagområde og avslutter graden med en masteroppgave. Valg av fag og tema for masteroppgaven er tilknyttet instituttets forskning innenfor hver studieretning.

Bachelorkandidater fra ingeniørhøyskoler tilbys også det toårige masterstudie (sivilingeniør) i datateknologi.


Søk opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett hovedopptak opptak i året.

Søkingen skjer gjennom NTNUs søknadsweb.


Studiets oppbygging

På det toårige masterstudie i informatikk velger du en hovedprofil som har avgjørende betydning for innholdet i studiet. Hovedprofilene du kan velge blant er:

  • Algoritmer og datamaskiner
  • Database og søk
  • Kunstig intelligens
  • Programvaresystemer
  • Spillteknologi

Jobbmuligheter

Mulighetene for jobb når du er ferdig er store, mange av studentene på informatikk har jobb allerede 10-12 måneder før de skal begynne. En utdannelse innen data gjør deg kvalifisert til jobber i de fleste bransjer.

"Med det høye utdanningsnivået har selvlærte IT-folk det vanskelig i dagens IT-marked. Oftest vil søkere uten formell utdanning havne bakerst i køen."
- Rolf Nævra, rekrutteringsansvarlig i Magellan Consulting AS.


Studiemiljø

Studentmiljøet i Trondheim har mange tilbud for deg som student, og tilbud spesielt for deg som er datainteressert. Studietiden har rom for mer læring en den man får på lesesalen, og du kan skaffe deg verdifull erfaring gjennom mange spennende organisasjoner.


Utenlandsopphold

Ved å studere informatikk på NTNU har du gode muligheter til å ta deg et semester eller to i utlandet. De siste tre årene har studenter fra informatikk vært i Singapore, USA, Tyskland, Spania og Østerrike.

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Adgangsbegrensninger: Ja 
Opptak: SøknadsWeb
Studieprogramkode: MIT
Søknadsfrist: 15. april 
Vertsfakultet: IME
Institutt: Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap
Informasjonens gyldighet: Studieåret 2014–2015