Sivilingeniør/Masterprogram 2-årig

Materialteknologi

- Opptakskrav

Studenter til det toårige masterprogrammet taes opp på grunnlag av fullført ingeniør- eller bachelorutdanning fra statlige ingeniørhøgskoler.

Opptakskrav

Søkeren må minst ha bestått eksamen i fagene Matematiske metoder I, II og III (eller tilsvarende) + statistikk i ingeniørutdanningen, minimum 30 studiepoeng matematikk og statistikk fra ingeniørhøgskolen.

Søkere som ikke tilfredsstiller kravet i matematikk og statistikk henvises til å konkurrere om opptak til 1. årskurs i det 5-årige studieprogrammet, det vil si søke opptak via Samordna opptak.

Opptak på grunnlag av annen tilsvarende utdanning
Søkere med annen likeverdig utdanning innen teknologi og naturvitenskap, for eksempel bachelorgrad fra universitetet, må ha fullført følgende matematisk-naturvitenskapelige emner som forutsettes for å få graden master i teknologi/sivilingeniør:

  • Matematikk 1, 2, 3 og 4
  • Statistikk
  • Fysikk
  • Informasjonsteknologi, grunnkurs

Hvordan søke opptak

Søk opptak via Søknadsweb innen 15. april eller 1. mars hvis du har utenlandsk utdanning. Du kan endre rekkefølgen på studieprogrammene du har registrert frem til 1. juli. Når du har registrert søknaden vil du motta en kvitteringsmelding per e-post.
 

Du mottar lenke til følgeskjema i kvitteringsmeldingen. Du må fylle ut og laste opp følgeskjemaet til Søknadsweb sammen med dokumentasjon av utdanningen din. Dette gjør du under Mine søknader -> Mine dokumenter.
 

Har du tatt graden din ved et utenlandsk lærested? Da må du sende egen søknad om faglig godkjenning slik at fakultetene kan vurdere om utdanningen din kvalifiserer for opptak. Du trenger ikke å søke om faglig godkjenning hvis du har tatt graden ved et norsk lærested.
 

Du får svar på søknaden per e-post 17. juli. Du må registrere svaret ditt via Søknadsweb innen 22. juli.

Her finner du mer informasjon om opptaksgrunnlag, utenlandsk utdanningtidlig opptak og rangering

 

Spørsmål

Ta kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta ellers kontakt med Opptakskontoret per telefon 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.


Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Sivilingeniør/Master 2-årig
Studieprogramkode: MIMT
Studiepoeng: 120
Adgangsbegrensning: Ja.
Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Informasjonens gyldighet :
Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2014-2015.

Søknadsfrist 15 april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søkere med Bachelorgrad i ingeniørfag

Ingeniører med treårig
utdanning kan søke direkte
til NTNU for toårig
masterpåbygging på eget
skjema >>

Logg deg inn på søknadsweb