SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 2-ÅRIG

Energibruk og energiplanlegging


Velkommen til studiestart 2015

Mandag 10. august – Kom-i-gang-dag

Mandag 10. august 2015, fra kl. 10–15 arrangeres Kom-i-gang-dagen på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før.

Tirsdag 11. august – Immatrikulering

Kl. 09.15: Immatrikulering del 1

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Kl. 12.00: Immatrikulering del 2

Immatrikulering for studieprogrammet. Obligatorisk, møt opp senest kl 11.50 i auditorium KJEL1 i Kjelhuset.

Se informasjon om studiestart 2015

Onsdag 12. august – Orienteringsmøte

Orienteringsmøte

Onsdag 12. august arrangeres det orienteringsmøter for hvert studieprogram. Dette er fakultetets dag under studiestarten, hvor det vil bli gitt viktig og nyttig informasjon om studieprogrammet, studentlivet, og andre ting du trenger å vite som ny student ved NTNU.

Informasjon om tid og sted for orienteringsmøtet kommer senere.

 

Nyttig å vite

Klimautfordringen er vår tids kanskje største utfordring, og den er nær knyttet til vår bruk av energi. Fornuftig og effektiv bruk av våre energiressurser er derfor av stor betydning. Vi tilbyr et masterprogram som gir mulighet for ytterligere styrking av kompetansen til kandidater med bachelorgrad innenfor energifeltet.

Illustrasjonsbilde/FOTO

Studieprogrammet dekker temaene energibruk i bygninger, planlegging av energiforsyningssystemer, og samspillet mellom energi, økonomi og miljø. Undervisningen vil i stor grad være felles med studentene i 4. og 5. årskurs ved det femårige masterprogrammet Energi og miljø, studieretning energibruk og energiplanlegging.

Vi tilbyr spesialisering gjennom to hovedprofiler:

Energibruk i bygninger
Denne hovedprofilen legger vekt på energiforsyning og -bruk i bygninger gjennom emner som dekker varme og ventilasjon, inneklima, el-installasjoner, belysning og varmepumper. Og hvordan man skal planlegge og drifte anleggene optimalt.

Energiforsyning
Hovedfokus er planlegging og drift av lokale, regionale og nasjonale energiforsyningssystemer med forskjellige energibærere, slik som elektrisitet, varme og gass. Siden det elektriske kraftsystemet er en svært sentral del av energiforsyningen, forutsetter denne hovedprofilen større forkunnskaper i elektroteknikk enn de andre hovedprofilene.

 

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: sivilingeniør/master 2-årig
Studieprogramkode: MIENERG
Vertsfakultet: IME
Vertsinstitutt: Elkraftteknikk
Adgangsbegrenset: Ja (5)

Kontaktinformasjon

Telefon:
  +47 73 59 42 10

Faks:
+47 73 59 42 79
 
Hjemmeside:
http://www.ntnu.no/elkraft/
Besøksadresse:
  • O. S. Bragstads plass 2E
  • E-blokk 3. etg.
  • 7034 Trondheim
Postadresse:

7491 Trondheim