SIVILINGENIØR/MASTERPROGRAM, 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Energibruk og energiplanlegging

Illustrasjonsbilde/FOTO Geir Mogen

Velkommen til studiestart 2017

7.–18 august – Forberedende kurs

I perioden 7.-18. august. tilbyr vi følgende forkurs:

Forkursene dekker viktige forkunnskaper for 2-årig masterprogram i Energibruk og energiplanlegging og som ofte ikke er tilstrekkelig dekt gjennom ingeniørutdanningen.

For ingeniører (bachelor) som er tatt opp til master i Energibruk og energiplanlegging anbefales det sterkt å ta forkurset i kompleks analyse.

For master i Energibruk og energiplanlegging anbefales også forkurset i elektromagnetisme.

Mandag 14. august - Kom-i-gang-dag

Kl. 10.00 - 15.00 Kom-i-gang-dagen

Arrangeres på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. 

For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før. 

Tirsdag 15. august - Orienteringsmøte med fakultetet

Kl. 09.00: Orienteringsmøte – E151

Orienteringsmøtet blir gitt av fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) for studenter på Energibruk og energiplanlegging.

Onsdag 16. august - Immatrikulering

Kl. 09.15: Felles immatrikulering – Plenen bak Hovedbygningen

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Les mer om den felles immatrikuleringen.

Kl. 11.50: Energibruk og energiplanlegging immatrikulering – KJL1, Kjelhuset

Immatrikulering for energibruk og energiplanlegging med obligatorisk oppmøte KJL1 i Kjelhuset
Har du ikke mulighet til å møte, gi beskjed til IE-fakultetet 
studier@ie.ntnu.no

Nyttig å vite

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Viktige datoer og Studiekalender 2017/2018:

Studiekalender 2017/2018

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Bli med på fadderuka

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Linjeforeningen EMIL

EMIL er linjeforeningen for Energibruk og energiplanlegging. Hvis du ikke kan møte på immatrikuleringsdagen, må du kontakte linjeforeningen EMIL for å bli med på fadderordningen.

Gjennom EMIL kan du være med og forme alle deler av studentlivet. Når du begynner på studiet er det EMIL som tar imot deg og sørger for at du finner deg til rette i Trondheim og på NTNU. Fadderperioden er en periode der du kan stifte nye vennskap, få hjelp til bli kjent i NTNU-jungelen, og ha mye moro! Det blir også arrangert EMIL-festival!

EMIL er bygget opp av komitéer. Vi har eget festlokale, linjeavis og idrettskomite. KomPTur arrangerer turer i skog og mark, til fots og på ski. Hver vår settes det opp revy. I Fagkomitéen jobbes det for gjøre studiet vårt enda bedre. Komitéene er EMILs hjerte, og du er velkommen inn fra første dag.

Besøk EMIL sin hjemmeside

 

Om Energibruk og energiplanlegging

Klimautfordringen er vår tids kanskje største utfordring, og den er nær knyttet til vår bruk av energi. Fornuftig og effektiv bruk av våre energiressurser er derfor av stor betydning. Vi tilbyr et masterprogram som gir mulighet for ytterligere styrking av kompetansen til kandidater med bachelorgrad innenfor energifeltet.

Studieprogrammet dekker temaene energibruk i bygninger, planlegging av energiforsyningssystemer, og samspillet mellom energi, økonomi og miljø. Undervisningen vil i stor grad være felles med studentene i 4. og 5. årskurs ved det femårige masterprogrammet Energi og miljø, studieretning energibruk og energiplanlegging.

Opptak

Søknadsfrist 15. april 2017

Det er ett hovedopptak i året. Du søker om opptak  gjennom NTNUs søknadsweb.

Studiet forutsetter at du fra før har tilegnet deg både grunnleggende og videregående kunnskaper innen fagfeltet slik at det spesialiserte studiet kan starte allerede første semester.

Jobbmuligheter

Arbeidsmarkedet innen energi og miljøsekstoren er generelt godt og spenner over mange bransjer. Kandidatene fra masterprogrammet i energibruk og energiplanlegging vil være særlig aktuelle for konsulent-, entreprenør- og offentlig virksomhet knyttet til energirådgiving, tekniske installasjoner i bygg, energiplanlegging i privat og offentlig sektor, og systemplanlegging i energiforsyningen.
Kandidater med mastergrad kan også være aktuelle for videre forskerutdanning gjennom et doktorgradsstudium.

Studiets oppbygning

Studiet er et 2-årig masterstudium hvor du spesialiserer deg innenfor en våre to hovedprofiler

Energibruk i bygninger

Denne hovedprofilen legger vekt på energiforsyning og -bruk i bygninger gjennom emner som dekker varme og ventilasjon, inneklima, el-installasjoner, belysning og varmepumper. Og hvordan man skal planlegge og drifte anleggene optimalt.

Energiforsyning

Hovedfokus er planlegging og drift av lokale, regionale og nasjonale energiforsyningssystemer med forskjellige energibærere, slik som elektrisitet, varme og gass. Siden det elektriske kraftsystemet er en svært sentral del av energiforsyningen, forutsetter denne hovedprofilen større forkunnskaper i elektroteknikk enn de andre hovedprofilene.

Studieveiledning

Studieveilederenes oppgave er å gi råd og veiledning i faglige spørsemål eller spørsmål knyttet til utdanningsplan, utveksling, studiemiljø, trivsel, tilrettelegging, sykdom, psykososiale spørsmål og annet du måtte lure på som ny student eller underveis i studiet.


Fakta

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MIENERG
Adgangsbegrenset:
Ja (22 studieplasser)
Studiepoeng: 120
Studiekode: 194 8963
Undervisningsform: Heltid

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
Institutt for elkraftteknikk

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår


Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Søknadsfrist 1. mars

For deg med utenlandsk utdanning (utenfor Norden)