MASTERPROGRAM/SIVILINGENIØR 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Elektronikk

 

Antennelaboratoriet (bilde) -Foto: Geir Mogen


Om elektronikk

Det 2-årige masterstudiet bygger på bachelor i ingeniørfag.

Ved å velge 2-årig masterstudium i elektronikk vil du styrke din faglige bakgrunn og åpne muligheter til flere og mer utfordrende jobber. Du kan velge spesialisering innen en rekke områder som strekker seg langt utover det som vanligvis forbindes med ordet elektronikk.


Søk opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.
Du søker om opptak via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp ca 20 studenter.

Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Med en mastergrad i elektronikk er du en etterspurt ressurs, og kan arbeide i mange bransjer som for eksempel medisin, romteknologi, oljeleting, undervannsteknologi, akustikk og mikrochiputvikling. Mange internasjonale bedrifter har forsknings- og utviklingsavdelinger i Norge fordi vi utdanner meget kompetente kandidater innen feltet.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i elektronikk går over fire semestre og tilsvarer 120 studiepoeng. Studieprogrammet er inndelt i fem spesialiseringer (hovedprofiler):


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studinfo@iet.ntnu.no


Fri, 24 Jun 2016 16:04:35 +0200

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MIEL
Undervisningsform: Heltid

Vertsinstitutt:Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april
Opptak Søknadsweb

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2015-2016.