MASTERPROGRAM/SIVILINGENIØR 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Elektronikk

 

Antennelaboratoriet (bilde) -Foto: Geir Mogen


Velkommen til studiestart 2016

8.–19 august – Forkurs

I perioden 8.-19. august. tilbyr vi følgende forkurs:

Forkursene dekker viktige forkunnskaper for 2-årig masterprogram i elektronikk, og som ofte ikke er tilstrekkelig dekt gjennom ingeniørutdanningen.

For ingeniører (bachelor) som er tatt opp til master i elektronikk anbefales det sterkt å ta forkurset i kompleks analyse.

For master i elektronikk anbefales også forkurset i elektromagnetisme.

Mandag 15. august – Kom-i-gang-dag

Mandag 15. august 2015, fra kl. 10–15 arrangeres Kom-i-gang-dagen på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før.

Tirsdag 16. august – Immatrikulering og informasjonsmøte

Kl. 09.15: Felles immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Kl. 11.50: Elektronikk immatrikulering

Immatrikulering for studieprogrammet Elektronikk. Obligatorisk oppmøte i auditorium F1 i IT-bygget.

Har du ikke mulighet til å møte, gi beskjed til IME-fakultetet (studinfo@ime.ntnu.no).

Kl. 13.15: Informasjonsmøte

Institutt for elektronikk og telekommuniksasjon arrangerer et informasjonsmøtet for nye studenter ved 2-årig masterprogram i elektronikk på tirsdag den 16.8. kl. 13:15 på rom B418 i Elektrobygget. Det blir enkel servering med baguetter.

Program:

  • Instituttleder ønsker velkommen
  • Studieveiledere orienterer om de forskjellige spesialiseringene
  • Spørsmål fra studenter ang. valg av spesialisering og emner
  • Omvisning av instituttets laboratorier (ca. 14.15 – 15.45)
  • Felles middag. Vi møtes 15.45 ved Ohma Electra (lokomotivet). Labomvisningen avsluttes der.

Onsdag 17. august – Orienteringsmøte

Kl. 10.15: Orienteringsmøte

Onsdag 12. august kl. 10.15 arrangeres det orienteringsmøte i EL5 i Elektrobygget. Dette er fakultetets dag under studiestarten, hvor det vil bli gitt viktig og nyttig informasjon om studieprogrammet, studentlivet, og andre ting du trenger å vite som ny student ved NTNU. Det serveres en enkel lunch.

Nyttig å vite

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Linjeforeningen for Elektronikk:

Sct Omega Broderskab er linjeforeningen for elektronikk-studiet

Viktige datoer og Studiekalender 2016/2017:

Studiekalender 2016/2017

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Om elektronikk

Det 2-årige masterstudiet bygger på bachelor i ingeniørfag.

Ved å velge 2-årig masterstudium i elektronikk vil du styrke din faglige bakgrunn og åpne muligheter til flere og mer utfordrende jobber. Du kan velge spesialisering innen en rekke områder som strekker seg langt utover det som vanligvis forbindes med ordet elektronikk.


Søk opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året.
Du søker om opptak via NTNU søknadsweb. Vi tar årlig opp ca 20 studenter.

Se om du kvalifiserer for opptak.


Jobbmuligheter

Med en mastergrad i elektronikk er du en etterspurt ressurs, og kan arbeide i mange bransjer som for eksempel medisin, romteknologi, oljeleting, undervannsteknologi, akustikk og mikrochiputvikling. Mange internasjonale bedrifter har forsknings- og utviklingsavdelinger i Norge fordi vi utdanner meget kompetente kandidater innen feltet.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i elektronikk går over fire semestre og tilsvarer 120 studiepoeng. Studieprogrammet er inndelt i fem spesialiseringer (hovedprofiler):


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studinfo@iet.ntnu.no


Fri, 24 Jun 2016 16:04:35 +0200

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MIEL
Undervisningsform: Heltid

Vertsinstitutt:Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Sted: Trondheim, Gløshaugen
Søknadsfrist: 15. april
Opptak Søknadsweb

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2015-2016.