Sivilingeniør/Master, 2-årig

Elektronikk

– Om studieprogrammet
 

Det 2-årige masterstudiet bygger på bachelor fra ingeniørhøgskole.

Ved å velge 2-årig masterstudium i elektronikk vil du styrke din faglige bakgrunn og åpne muligheter til flere og mer utfordrende jobber. Du kan velge spesialisering innen en rekke områder som strekker seg langt utover det som vanligvis forbindes med ordet elektronikk.

Indroduksjonsopplegget med forkurs finnes på egen side.

Velkommen til studiestart 2015

3.–14 august – Forkurs

I perioden 3.8.-14.8. tilbyr vi følgende forkurs:

Forkursene dekker viktige forkunnskaper for 2-årig masterprogram i elektronikk, og som ofte ikke er tilstrekkelig dekt gjennom ingeniørutdanningen.

Mandag 10. august – Kom-i-gang-dag

Mandag 10. august 2015, fra kl. 10–15 arrangeres Kom-i-gang-dagen på Gløshaugen for sivilingeniør- og realfagstudenter.

Her får du blant annet treffe studieveiledere for ditt studieprogram, linjeforeninger, Studentservice og Studentsamskipnaden. For mer informasjon og program gå til Kom-i-gang-dag.

Merk: Kom-i-gang-dagen er et frivillig tilbud for å gjøre studiestarten din enklere. Vi anbefaler deg å bruke dagen for å ordne de viktigste tingene som semesteravgift, adgangskort osv. om du ikke har gjort dette før.

Tirsdag 11. august – Immatrikulering

Kl. 09.15: Immatrikulering del 1

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Kl. 12.00: Immatrikulering del 2

Immatrikulering for studieprogrammet. Obligatorisk, møt opp senest kl 11.50 i auditorium F1 i IT-bygget..

Se informasjon om studiestart 2015

Onsdag 12. august – Orienteringsmøte

Kl. 10.15: Orienteringsmøte

Onsdag 12. august arrangeres det orienteringsmøter for hvert studieprogram. Dette er fakultetets dag under studiestarten, hvor det vil bli gitt viktig og nyttig informasjon om studieprogrammet, studentlivet, og andre ting du trenger å vite som ny student ved NTNU.

Se oversikt for orienteringsmøtene for å finne hvor ditt studieprogram skal møte.

Nyttig å vite

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Sivilingeniør/Master
Studieprogramkode: MIEL
Vertsfakultet: IME
Vertsinstitutt: Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Kontaktinformasjon:
Telefon: 73 59 42 04
E-post: studinfo@ime.ntnu.no

Postadresse:
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
7491 Trondheim