Sivilingeniør/Master, 2-årig

Elektronikk

– Om studieprogrammet
 

Det 2-årige masterstudiet bygger på bachelor fra ingeniørhøgskole.

Ved å velge 2-årig masterstudium i elektronikk vil du styrke din faglige bakgrunn og åpne muligheter til flere og mer utfordrende jobber. Du kan velge spesialisering innen en rekke områder som strekker seg langt utover det som vanligvis forbindes med ordet elektronikk.

Indroduksjonsopplegget med forkurs finnes på egen side.

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Sivilingeniør/Master
Studieprogramkode: MIEL
Sted: Trondheim, Gløshaugen
Vertsfakultet: IME
Vertsinstitutt: Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

Kontaktinformasjon:
Telefon: 73 59 42 04
E-post: studinfo@ime.ntnu.no

Postadresse:
Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk
7491 Trondheim