Masterprogram, 2-årig

Idrettsvitenskap

– Jobbmuligheter

Masterprogrammet tar sikte på å gi studentene et grunnlag for praktisk og vitenskapelig arbeid.

Studier av det samfunnsvitenskapelige aspektet ved idrett og fysisk aktivitet gir en yrkeskompetanse som er rettet mot

  • forskning ved høgskoler og universiteter
  • undervisning i grunnskole og videregående skole
  • formidling
  • planlegging
  • offentlig forvaltning og utredning
  • trenere og ledere

Karriereveiledning – hva kan jeg bli?

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.


Finn oppgaver, praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet om tema til oppgaver, praksisplasser, sommerjobber, del- og heltidsjobber.

Som NTNU-student kan du også bli benyttet  til idé- og forretningsutvikling.