Masterprogram, Gjøvik

Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid

– Søk opptak

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er minimum 3-årig bachelorutdanning, samt to års relevant yrkespraksis

Søkere rangeres etter konkurransepoeng med utgangspunkt i hovedkarakter innen profesjonsrettet grunnutdanning eller annen høgskole- eller universitetsutdanning.

Adgang til å ta enkeltemner utenfor utdanningsplanen

Ved NTNU har studenter som er tatt opp til et studieprogram eller enkeltemne adgang til å melde seg til vurdering i andre ordinære emner, så fremt emnet ikke er adgangsbegrenset. Dette gir studenter en mulighet til å ta emner på tvers av studieprogrammene.

Søk opptak

Du registrerer søknad direkte til NTNU

Søk opptak

Krav om medisinsk testing

Studenter ved helse-/sosialfagutdanninger og lærerutdanninger plikter å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand eller Japan, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Krav til testing gjelder også ved andre utdanninger dersom du har praksis/klinisk undervisning innen helse/sosialsektor eller pedagogisk sektor. Denne leveres ved studiestart.


Fakta

Gradsnavn: Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid
Studieprogramkode: MHPCC
Studiepoeng: 120
Undervisningsform: Deltid over 4 år

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: Studiet lyses ut hvert andre år. Neste opptak forventes å være våren 2018, med søknadsfrist 15. april
Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016-2017