Masterprogram 2-årig, Trondheim

Helsevitenskap

Master i helsevitenskap. Foto: Lena Knutli

Velkommen til studiestart 2016

Tirsdag 16.august - Immatrikulering

Kl. 9.15: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper.

Immatrikulering og fadderuka er frivillig for masterstudenter. 

 

Onsdag 17.august - Vrimledag

Kl 10.00 - 15.00: Vrimledag på Dragvoll:

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere.

Gratis lunsj.

Mandag 22. august - Oppstartsdag

Kl 09.00: Oppstartsdag for masterprogrammet i helsevitenskap

Praktisk informasjon og detaljer kommer nærmere studiestart.

Andre aktiviteter

Endelig tid og sted for de ulike aktivitetene annonseres første uka i august.

Nyttig å vite

Om helsevitenskap

Er du interessert i hvordan den sosiale og kulturelle kontekst påvirker folks helse? Ønsker du å bidra til å løse de helsemessige utfordringer dagens samfunn står overfor? Vil du jobbe med helsefremming og/eller forebygging? Eller vil du forske og undervise på helsefaglige utdanninger?

Master i helsevitenskap er et tverrfaglig studium og det eneste i landet som gir en bred innføring i helse belyst fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske tilnærminger som for eksempel psykologi, sosiologi, antropologi, geografi, filosofi, etikk og historie.


Opptak

Det er ett opptak i året. Søknadsfristen er 15. april. Søknad til opptak skjer elektronisk via søknadsweb .

Vi tar årlig opp 35 studenter. Se om du kvalifiserer til opptak her.


Jobbmuligheter

Med en mastergrad i helsevitenskap kvalifiserer du for en rekke interessante stillinger. Våre kandidater arbeider for eksempel i lederstillinger i helse- og omsorgsinstitusjoner, i forsknings- og utredningsstillinger innenfor universitets- og høgskolesystemet, i planleggings- og utredningsstillinger i stat og kommune og i fagstillinger i regionale eller nasjonale kompetansesentra.


Studiets oppbygning

Masterstudiet i helsevitenskap består av 45 studiepoeng obligatoriske emner, 30 studiepoeng valgfrie emner og 45 studiepoeng masteroppgave, totalt 120 studiepoeng.

Studiet er organisert som et fulltidsstudium over 2 år eller som et deltidsstudium over 4 år.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:ish@svt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 11, Nivå 5


Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i helsevitenskap
Studieprogramkode: MHLS
Studiepoeng: 120

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15.april

Informasjonens gyldighet: Studieåret 2016/2017