Masterprogram 2-årig, Trondheim

Helsevitenskap

Master i helsevitenskap. Foto: Lena Knutli

Om helsevitenskap

Er du interessert i hvordan den sosiale og kulturelle kontekst påvirker folks helse? Ønsker du å bidra til å løse de helsemessige utfordringer dagens samfunn står overfor? Vil du jobbe med helsefremming og/eller forebygging? Eller vil du forske og undervise på helsefaglige utdanninger?

Master i helsevitenskap er et tverrfaglig studium og det eneste i landet som gir en bred innføring i helse belyst fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske tilnærminger som for eksempel psykologi, sosiologi, antropologi, geografi, filosofi, etikk og historie.


Opptak

Det er ett opptak i året. Søknadsfristen er 15. april. Søknad til opptak skjer elektronisk via søknadsweb .

Vi tar årlig opp 35 studenter. Se om du kvalifiserer til opptak her.


Jobbmuligheter

Med en mastergrad i helsevitenskap kvalifiserer du for en rekke interessante stillinger. Våre kandidater arbeider for eksempel i lederstillinger i helse- og omsorgsinstitusjoner, i forsknings- og utredningsstillinger innenfor universitets- og høgskolesystemet, i planleggings- og utredningsstillinger i stat og kommune og i fagstillinger i regionale eller nasjonale kompetansesentra.


Studiets oppbygning

Masterstudiet i helsevitenskap består av 45 studiepoeng obligatoriske emner, 30 studiepoeng valgfrie emner og 45 studiepoeng masteroppgave, totalt 120 studiepoeng.

Studiet er organisert som et fulltidsstudium over 2 år eller som et deltidsstudium over 4 år.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på
e-post:ish@svt.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 19 30

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 11, Nivå 5


Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i helsevitenskap
Studieprogramkode: MHLS
Studiepoeng: 120

Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15.april

Informasjonens gyldighet: Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2015-2016