Masterprogram, Gjøvik

Gerontologi

– Om gerontologi

Master i gerontologi (Master of Gerontology) er en utdanning som kvalifiserer for planlegging, ledelse, fagutvikling, evaluering av og forskning om aktiviteter og tilbud som har eldre mennesker som målgruppe. Utdanningen møter krav som stilles til ledere, forskere og andre på alle nivå innen feltet - i så vel offentlig som privat sektor.

I gerontologien studeres aldringen i et utviklingsperspektiv. I de senere årene er gerontologi og livsløpsforskning blitt nært knyttet til hverandre. Viktige temaer i livsløpsforskningen er vekselspillet mellom samfunnsutvikling og individuell utvikling, hvordan samfunnets ytre rammer bidrar til å forme generasjoners liv, og hvordan livsløpene forandrer seg når samfunnet endrer seg. Livsløps-perspektivet er blitt viktig for de mer samfunnsfaglig orienterte delene av gerontologien og er også gitt en tydelig plass i studieplanen.

Alle gerontologiens hovedområder er relevante for praktisk virksomhet. Biologisk aldring, sammen med innsikter fra geriatri, epidemiologi og demografi er et viktig kunnskapsgrunnlag for planlegging og drift av helse- og omsorgstjenester. Det samme gjelder kunnskap om psykologisk aldring, som er viktig for alderspsykiatrien, dvs. læren om alderdommens psykiske lidelser, inkludert demenstilstandene. Kunnskap om sosial aldring er særlig viktig for eldrepolitikken.