Masterprogram, Gjøvik

Gerontologi

To eldre mennesker

Om gerontologi

I gerontologien studeres aldringen i et utviklings­perspektiv, gerontologi og livsløpsforskning er i dag nært knyttet til hverandre. Master i gerontologi er et tverrfaglig studietilbud for profesjonsutøvere med treårig bachelor innen helse- og sosialfaglige ­utdanninger.


Opptakskrav

Treårig bachelorgrad innen godkjente helse- og sosialfaglige utdanninger og minst to års relevant yrkespraksis etter gjennomført bachelor.


Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for planlegging, ledelse, fagutvikling, evaluering av og forskning om aktiviteter og tilbud som har eldre mennesker som målgruppe.


Studiets oppbygging

Studieprogrammet utgjør 120 studiepoeng. Studiet organiseres som et emnebasert deltidsstudium over fire år.


Studieveiledning

Ta gjerne kontakt med våre studieveiledere.

Fakta

Gradsnavn: Master i gerontologi
Studieprogramkode: MGERONT
Studiepoeng: 120
Søknadskode: 1015
Undervisningsform: Deltid over 4 år

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik

Sted: Gjøvik
Søknadsfrist: 15. april 2017

Informasjonen gjelder for inneværende studieår