Master, 2-årig

Master i funksjonshemming og samfunn

- Opptak

 

Master i funksjonhemming og samfunn tar opp studenter med fullført bachelorgrad eller tilsvarende innenfor en helse- og sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning, eller med en samfunnsvitenskapelig grad. Personer med annen bachelorgrad kan tas opp etter individuell vurdering, men må i så fall ha relevant praksis av minst to års varighet.

Det er opptak én gang i året. Ved søknad brukes Søknadsweb og søknadsfristen er 15. april. Studiet ligger under Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.

Opptakskrav
Opptakskrav til programmet er fullført 3-årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning (f.eks sykepleie, ergoterapi, vernepleie, fysioterapi, sosionom, barnevernspedagog, spesialpedagog eller tolk for døve, døvblinde og døvblitte), eller en samfunnsvitenskapelig bachelorgrad (el.l.). Personer med annen cand.mag. eller bachelorgrad kan tas opp etter en individuell vurdering, men må i så fall dokumentere minimum to års relevant yrkeserfaring.

Karakterkrav

Ved opptak til mastergraden i funksjonshemming og samfunn er det innført karaktergrense. Alle som tas opp, må minst ha en gjennomsnittskarakter på C (eller tilsvarende) i fordypningen (eventuelt annet opptaksgrunnlag). Mastergraden er adgangsbegrenset og tar opp et begrenset antall studenter.Vi kan ha mange søkere og en gjennomsnittskarakter på C er derfor ingen garanti for opptak.

B-garanti

Alle søkere med en veid gjennomsnittskarakter på minst B eller tilsvarende i opptaksgrunnlaget, er garantert å få tilbud om plass på masterprogrammet.

 

Rangeringsregler

Søkere med og uten karakter i cand.mag.-/bachelorgrad eller tilsvarende, fordeles i to grupper og konkurrerer om det antall plasser som tilsvarer gruppens andel av søkermassen. Søkerne rangeres deretter etter disse rangeringsreglene (for søkere uten karakter i cand.mag.-/bachelorgrad eller tilsvarende, gjelder ikke punkt 1):
  1. Vektet snittkarakter av grunnutdanning/mellomfag eller fordypning i samfunnsvitenskapelig cand.mag.-/bachelorgrad.
  2. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres etter antall studiepoeng utover grunnutdanningen, maksimum 120 studiepoeng.
  3. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres etter relevant arbeidserfaring etter endt grunnutdanning, maksimum 3 år. Med forbehold om endring.
  4. Søkere som fortsatt stiller likt, rangeres etter loddtrekning.

Rangeringsreglene vedtatt av Rektor 07.12.2005


Hvordan søke opptak

Ikon 1For studier med opptak til vår 2015, registrer søknad via Søknadsweb innen 15. november. For høst 2015 er søknadsfrist 15. april. Når du har registrert søknaden, vil du motta en kvitteringsmelding per e-post. 
 

Icon 2Når du registrerer din søknad skal du i merknadsfeltet på Søknadsweb skrive inn følgende:
a) Navn på lærestedet du har din utdanning fra.
b) Hvordan du dekker språkkravene i norsk og engelsk (norsk videregående skole, eller ved språktester).
c) Tar du eksamener inneværende semester må du føre opp emnekode, emnenavn og antall studiepoeng.
 

Icon 3Innen 2 uker etter at du har registrert din søknad må du laste opp dokumentasjon på utdanning. Du skal laste opp vitnemål og karakterutskrift, samt ev. annen relevant dokumentasjon.
 

Icon 4Hvis du har utdanning fra et annet lærested enn NTNU, må du søke om faglig godkjenning. Dette gjelder ikke hvis ditt lærested og ditt studieprogram er forhåndsgodkjent. Oversikt over forhåndsgodkjente utdanninger finner du på studieprogrammets nettsider
 

Icon 5Du får svar på søknaden per e-post 14. januar. Du må registrere svaret ditt via Søknadsweb innen en uke.

Her finner du mer  informasjon om opplastingutenlandsk utdanningtidlig opptak og rangering
 

Spørsmål

Ta gjerne kontakt med en studieveileder hvis du lurer på noe om studieprogrammet eller du har andre faglige spørsmål. Ta ellers kontakt med Opptakskontoret per telefon 73 59 77 00 eller per e-post opptak@adm.ntnu.no hvis du har spørsmål om opptaket.

 

Søknadsfrist 15 april

Du registrerer søknad på NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Kontaktinformasjon for ISH

Telefon:
(+47) 73 59 19 30
Faks:
(+47) 73 59 18 85
Epost:
ish@svt.ntnu.no
Hjemmeside:
http://www.ntnu.no/ish
Besøksadresse:
  • Bygg 11, nivå 5,
  • Dragvoll
Postadresse:
  • Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap
  • Trondheim
  • 7491