Master, toårig

Filmvitenskap - master

Illustrasjon - filmvitenskap - bilde fra tidlig i filmens dager, kameramann

Om filmvitenskap

Masterprogrammet gir innføring i teoretiske og historiske perspektiver samt metodiske tilganger som er spesifikke for forskning på audiovisuelt materiale og filmvitenskap som fagtradisjon. Arbeidet med et selvstendig, større vitenskapelig arbeid, masteroppgaven, gir deg økt kompetanse i arbeid med filmvitenskapelige problemstillinger og framstillingsformer. Masterprogrammet i filmvitenskap har to studieretninger: filmvitenskap og filmvitenskap med prosjektorientering.


Opptak

Søknadsfristen er 15. april. Du søker om opptak via Søknadsweb. Studenter som ønsker opptak til den prosjektorienterte studieretninga på programmet (POM), må søke særskilt om dette, etter å ha blitt tatt opp til masterprogrammet.

Se om du kvalifiserer for opptak og informasjon om å søke opptak på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterprogram filmvitenskap er særlig egnet for deg som sikter deg inn mot en akademisk karriere eller mot undervisningssektoren (medier og kommunikasjon). Andre karrieremuligheter er filmarkiv, filmjournalistikk og filmformidling (kino, filmbyråer etc), og annet kulturarbeid.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Innholdet blir bestemt av om du tar studiet som POM eller ordinært løp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: ikm-studier@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master
Varighet: 2 år
Adgangsbegrensning: Ja
Søknadsfrist: 15. april
Søknad: Søknadsweb

Institutt:
Institutt for kunst- og medievitenskap
Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Gyldighet: Informasjonen om studieprogrammet er gyldig for studieåret 2014/2015.

Bilde av verktøy - illustrerer at Innsida er et verktøy for studenter.Nyttig å vite for nye studenter

Innsida er inngangen til alt om dine studier. Du får brukernavn og passord når du aktiverer brukerkontoen din.