Masterprogram, 2-årig

Farmasi

– Studiemiljø

Master i farmasi tar opp ca. 20 studenter per år. De små studentkullene legger til rette for et godt studiemiljø.

Som masterstudent vil du få anledning til å jobbe tett sammen med dine medstudenter, men du vil også jobbe med en selvstendig forskningsoppgave i et av våre mange sterke forskningsmiljøer. Gjennom tverrfaglig samarbeid og kvalifisert veiledning vil du få innsikt i forskningsprosessens mange faser.

Som student vil du få tilgang til topp moderne undervisningsrom, lesesaler, laboratorier, IKT-utstyr og bibliotek.

Master i farmasi er et fulltidsstudium. Undervisningen består av forelesninger, gruppeøvinger og seminarer, og er konsentrert i emner på 7,5 eller 15 studiepoeng. Det er normalt obligatorisk oppmøte på forelesningene. Emnet Eksperter i team undervises over tre uker i januar (andre semester).

Bilde av studenter ved NTNU. Foto: Geir Mogen

Det integrerte universitetssykehuset

Fakultet for medisin og helsevitenskap er samlokalisert med St. Olavs hospital på Øya i Trondheim. Her ble det i perioden 2002-2013 bygd et nytt universitets-sykehus som integrerer klinikk og universitet, pasientbehandling, forskning og undervisning på en ny og tettere måte.