Masterprogram europastudier

Utenlands- og praksisopphold

Masterprogram i europastudier legger tilrette for utenlandsopphold og praksisopphold gjennom studiet.

Å tilbringe et semester i utlandet, enten ved et lærested eller i praksis, er en unik mulighet til å ta kurs som supplerer tilbudet ved NTNU, til å lære nye miljø og kulturer å kjenne, til å forbedre språkferdigheter og kulturell kompetanse. Dette er etterspurte ferdigheter i arbeidsmarkedet, både nasjonalt og internasjonalt, og som gir et konkurransemessig fortrinn til de som besitter dem.

Vi oppfordrer våre masterstudenter varmt til å tilbringe det andre semesteret av studiets første år ved et av universitetene i Europa som NTNU har utvekslingsavtaler med. Utenlandsoppholdet skal tilsvare 30 studiepoeng. Studenter kan også velge å gjennomføre et praksisopphold utenlands, eller i Norge. Dette kan gi uttelling på opptil 30 studiepoeng, avhengig av varigheten på oppholdet. NTNU nylig opprettede Brusselkontor formidler praksisopphold som er tilpasset masterprogrammets profil.

NTNU har inngått avtaler med en rekke europeiske universiteter hvor våre studenter kan tilbringe et semester. Eksempler på aktuelle studiesteder er University of Portsmouth (UK), hvor Europastudier har en egen utvekslingsavtale, Université de Strasbourg (Frankrike), Universidad de Granada (Spania) og Leipzig Universität (Tyskland). Mer informasjon om utenlandsopphold vil bli gitt i løpet av første semester.

Studenter kan søke om å tilbringe andre semester ved NTNU. Delstudiet i utlandet blir da erstattet med relevante emner tilsvarende 22,5 studiepoeng og Eksperter i team / Humanister i praksis tilsvarende 7,5 studiepoeng.

NTNU har utvekslingsavtaler med universiteter både i og utenfor Europa, og det er også mulig å reise som free mover utenfor slike avtaler. Nærmere informasjon finnes på NTNUs internasjonale nettsider.

Utenlands-og praksisopphold