Masterprogram 2-årig, Trondheim

Europastudier

Illustrasjonsfoto - Europakart med flagg i hjerteform

Om masterprogram europastudier

Under overskriften «Det differensierte Europa: integrasjon, samarbeid og konflikt» tilbyr programmet inngående kunnskap om de mange ulike variantene av integrasjon og samarbeid som eksisterer i dag, om hvordan disse har kommet i stand, og hva de innebærer for styre og demokrati i Europa. Norges spesielle tilknytning til EU gjennom deltakelsen i EFTA og EØS er et viktig fokuspunkt for dette masterstudiet.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i europastudier er fullført bachelorgrad i humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag, eller tilsvarende godkjent utdanning.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studiets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterprogrammet i europastudier legger grunnlag for yrker og karrierer hvor kunnskap om Europa i dag og den europeiske union er nødvendig. Uteksaminerte kandidater fra vårt program har relevant kompetanse for yrker i offentlig forvaltning, diplomati, internasjonale organisasjoner, massemedia og informasjonssektoren, rådgivningsbedrifter, reiseliv, samt undervisning og forskning.


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i europastudier er et toårig heltidsstudium (120 studiepoeng) hvor all undervisning foregår på engelsk. Programmet er bygd opp rundt tre fokuspunkter: integrasjon, samarbeid og konflikt som alle er tett knyttet til det overordnede temaet: «Det differensierte Europa: integrasjon, samarbeid og konflikt».


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 64 40

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 6, nivå 4


Wed, 31 May 2017 13:07:58 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i Europastudier
Studieprogramkode: MEUROPA
Studiepoeng: 120
Søknad: Søknadsweb
Undervisningsform: Heltid

Institutt for historiske studier
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Gyldighet: Informasjonen om masterprogram europastudier er gyldig for studieåret 2017/2018.