Masterprogram 2-årig, Trondheim

Drama og teater

Velkommen til studiestart 2017

Ny ved NTNU?

Hvis du er helt ny som NTNU-student så har du muligheten til å delta på følgende arrangementer for nye NTNUere. Arrangementene er lagt opp for førsteårsstudenter (bachelor og årsstudium), men er åpne for alle interesserte.

Onsdag 16. august kl. 9.30: Immatrikulering

Velkomstseremoni for alle nye NTNU-studenter. Møt opp på plenen bak Hovedbygningen på Gløshaugen i god tid før seremonien starter.

Torsdag 17. august kl. 10.00 – 15.00: Vrimledag på Dragvoll

Spennende foredrag om å være ny student, og nyttige tips om blant annet studentøkonomi og mat på studentbudsjett. Møt studentorganisasjoner og -foreninger på stand.

Mandag 21. august – Orienteringsmøte, master drama og teater

Kl. 8.15 – 10.00: Orienteringsmøte / første forelesning

Sted: Rom D116

Nyttig å vite

Om masterstudiet i drama og teater

Er du interessert i utvikling og forskning innenfor drama- og teater?  Er du på utikk etter faglig påbygging gjennom et rent teoretisk eller praktisk-teoretisk utdanningsløp? Da er dette masterprogrammet for deg!

Vårt masterprogram i drama og teater har to retninger: teoretisk eller praktisk-teoretisk.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til masterstudiet i drama og teater er fullført bachelorgrad med fordypning i drama og teater eller tilsvarende.

Søknadsfristen er 15. april, og det er normalt ett opptak i året. Du søker om opptak via Søknadsweb.

Se mer om opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Masterprogrammet i drama og teater gir et grunnlag for arbeid som drama- og teaterpedagog ved ulike utdannings- og kulturinstitusjoner, jobb i ulike kultur- eller formidlingsorganisasjoner, det frivillige kulturliv, innenfor kulturadministrasjon, samt ulike medie- og kommunikasjonsbedrifter.


Studiets oppbygning

Studiet er på 120 studiepoeng (sp) og normert studietid er fire semester (to år). Masteroppgaven er på 60 sp.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Thu, 11 May 2017 09:33:57 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i drama og teater
Studieprogramkode: MDT
Studiepoeng: 120
Søknad: Søknadsweb
Undervisningsform: Heltid

Institutt for kunst- og medievitenskap
Det humanistiske fakultet

Sted: Trondheim, Dragvoll
Søknadsfrist: 15. april

Gyldighet: Informasjonen om masterprogram drama og teater er gyldig for studieåret 2017/2018.