Masterprogram 5-årig, Trondheim

Bioteknologi

– Vi ønsker deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier!

  • Masterstudenter benytter avansert vitenskapelig utstyr i arbeidet med masteroppgaven.

Om bioteknologistudiet

Hvordan kan vi få mikroorganismer til å produsere ting vi har nytte av? På hvilke måter kan bakterier redusere forurensning? Hvilke faktorer påvirker sunnhet og kvalitet på maten vi spiser? Hvordan kan biopolymerer brukes til å lage nye og nyttige produkt? Dette kan du finne ut av dersom du studerer bioteknologi. Les mer om bioteknologistudiet.


NTNU tilbyr i tillegg til dette 5-årige masterprogrammet i bioteknologi, også et 3-årig bachelorprogram i bioteknologi i Ålesund.

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2017

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 35 plasser. Opptaksgrensen var 56,4 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og og 56,4 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Etter studiet skal vi jobbe, men hvor?
Ferdig utdannede bioteknologer er relevante for jobber innenfor forskning, industri, og forvaltning. De vil være aktuelle for nasjonale fagmiljøer ved universitet, sykehus, statlige institusjoner (Folkehelsa, Veterinærinstituttet, etc.) og miljøinstitusjoner. Les mer om jobbmuligheter og intervjuer med tidligere studenter...


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i bioteknologi er fra første stund rettet mot naturvitenskapelig forskning hvor celle- og molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi står sentralt. Det er et 5-årig program som avsluttes med en masteroppgave (60 stp) innenfor en av studieretningene Biokjemi og biopolymerkjemimolekylærbiologi eller systembiologi.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no.

Thu, 09 Mar 2017 10:14:10 +0100
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i bioteknologi
Studieprogramkode: MBIOT5
Studiepoeng: 300
Søknadskode: 194855
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet: Fakultet for naturvitenskap
Institutt: Institutt for biologi og Institutt for bioteknologi og matvitenskap 

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15.april

Informasjonens gyldighet:
Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2016-2017