Masterprogram 5-årig, Trondheim

Bioteknologi

– Vi leter etter deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier!

  • Masterstudenter benytter avansert vitenskapelig utstyr i arbeidet med masteroppgaven.

Om bioteknologistudiet

Hvor mange typer antibiotika har vi ennå ikke funnet? Hvordan kan du se på genene til en blomst at den er stresset? Hvordan kan bakterier være med på å redusere forurensing? Kan celler kommunisere med hverandre? Dette kan du finne ut av dersom du studerer bioteknologi. Les mer om bioteknologistudiet.


NTNU tilbyr i tillegg til dette 5-årige masterprogrammet i bioteknologi, også et 3-årig bachelorprogram i bioteknologi i Ålesund.

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2017

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 35 plasser, og opptaksgrensen var 56,4 poeng i førstegangsvitnemålskvoten.


Jobbmuligheter

Etter studiet skal vi jobbe, men hvor?
Ferdig utdannede bioteknologer er relevante for jobber innenfor forskning, industri, og forvaltning. De vil være aktuelle for nasjonale fagmiljøer ved universitet, sykehus, statlige institusjoner (Folkehelsa, Veterinærinstituttet, etc.) og miljøinstitusjoner. Les mer om jobbmuligheter og intervjuer med tidligere studenter...


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i bioteknologi er fra første stund rettet mot den naturvitenskapelige forskningen der celle- og molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi står sentralt. Det er et 5-årig program som avsluttes med en masteroppgave (60 stp), innenfor en av tre ulike studieretninger.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nt.ntnu.no eller telefon:
(+47) 73 59 41 97 (kl 09.00-15.00)

Mon, 03 Oct 2016 14:16:21 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnivå: Master 5-årig
Studieprogramkode: MBIOT5
Studiepoeng: 300
Søknadskode: 194855
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet: Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Institutt: Institutt for bioteknologi og Institutt for biologi

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15.april

Informasjonens gyldighet:
Informasjonen om programmet er gyldig for studieåret 2016-2017