Masterprogram 5-årig, Trondheim

Bioteknologi

– Vi ønsker deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier!

  • Masterstudenter benytter avansert vitenskapelig utstyr i arbeidet med masteroppgaven.

Velkommen til studiestart 2017

Informasjon om studiestart 2017 oppdateres fortløpende og vil være klar medio juli


Mandag 14. august, Kom-i-gang-dag

Mandag 14. august kl.10.00 - 15.00 arrangeres Kom-i-gang-dag på Gløshaugen.
Kom i gang dagen arrangeres for sivilingeniør- og realfagstudenterStripa på Gløshaugen (søk Stripa i søkerfeltet til mazemap,NTNU Trondheim) . Du kan bruke dagen til praktiske gjøremål som du må ordne ved studiestart.

Tirsdag 15. august, fakultetsdag (realstart)

Se  fullstendig program under Realstart

Onsdag 16. august, immatrikulering

Immatrikulering

NTNU i Trondheim onsdag 16. august

Immatrikuleringen er obligatorisk. Som student ved Fakultet for naturvitenskap (NV) må du gi beskjed hvis du blir forhindret fra å møte. Meld fra til: studier@nv.ntnu.no

Realstart, tirsdag 15. - fredag 19. august

Realstart 15. - 19. august

Realstart er et obligatorisk oppstartsprogram for studenter som begynner på NTNUs realfagstudier (informatikk, matematikk og naturfag). Du finner informasjon om ditt studieprogram på fellessiden for Realstart.

Nyttig å vite

Bli med på fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim/Gjøvik/Ålesund. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU.

Om bioteknologistudiet

Hvordan kan vi få mikroorganismer til å produsere ting vi har nytte av? På hvilke måter kan bakterier redusere forurensning? Hvilke faktorer påvirker sunnhet og kvalitet på maten vi spiser? Hvordan kan biopolymerer brukes til å lage nye og nyttige produkt? Dette kan du finne ut av dersom du studerer bioteknologi. Les mer om bioteknologistudiet.


NTNU tilbyr i tillegg til dette 5-årige masterprogrammet i bioteknologi, også et 3-årig bachelorprogram i bioteknologi i Ålesund.

Opptakskrav

Søknadsfrist 15. april 2017

Har du utenlandsk opptaksgrunnlag må du søke innen 1. mars.

Du søker om opptak via Samordna Opptak. For studieåret 2016-2017 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 35 plasser. Opptaksgrensen var 56,4 poeng i førstegangsvitnemålskvoten og og 56,4 poeng i ordinær kvote.


Jobbmuligheter

Etter studiet skal vi jobbe, men hvor?
Ferdig utdannede bioteknologer er relevante for jobber innenfor forskning, industri, og forvaltning. De vil være aktuelle for nasjonale fagmiljøer ved universitet, sykehus, statlige institusjoner (Folkehelsa, Veterinærinstituttet, etc.) og miljøinstitusjoner. Les mer om jobbmuligheter og intervjuer med tidligere studenter...


Studiets oppbygning

Masterprogrammet i bioteknologi er fra første stund rettet mot naturvitenskapelig forskning hvor celle- og molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi står sentralt. Det er et 5-årig program som avsluttes med en masteroppgave (60 stp) innenfor en av studieretningene Biokjemi og biopolymerkjemimolekylærbiologi eller systembiologi.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no.

Fri, 07 Apr 2017 10:00:28 +0200
Fakta

Fakta om studieprogrammet

Gradsnavn: Master i bioteknologi
Studieprogramkode: MBIOT5
Studiepoeng: 300
Studiekode: 194855
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet: Fakultet for naturvitenskap
Institutt: Institutt for biologi og Institutt for bioteknologi og matvitenskap 

Sted: Trondheim
Søknadsfrist: 15.april

Informasjonen gjelder for inneværende studieår

med på Starmusfestivalen 2017

Bli med på verdens råeste vitenskapsfestival

Starmusfestivalen

Trondheim 18.–23. juni 2017