Masterprogram 2-årig, Trondheim

Master i bevegelsesvitenskap

– Oppbygning

Masterprogrammet i bevegelsesvitenskap er normert til fire semester (120 studiepoeng). Undervisningen i første studieår organiseres i åtte emner på 7,5 studiepoeng, mens det andre studieåret dekkes av masteroppgaven på 60 studiepoeng.

Det første semesteret består av fire obligatoriske emner som gir deg fordypende teori og metode relatert til fysisk aktivitet og fysisk form knyttet til helse og prestasjon i idrett og medisin. Det andre semesteret består av tre obligatoriske emner og ett valgfritt emne. De obligatoriske emnene er signalanalyse og måling i laboratoriet, emnet «Eksperter i team», og spesialiseringsemnet. Valgemnet gir deg anledning til fordypning innen spesielle områder. I tredje og fjerde semester forbereder og planlegger du din masteroppgave, utfører et vitenskapelig forskningsprosjekt og skriver din masteroppgave. I tillegg organiseres forskningsseminar hvor vitenskapelige ansatte og gjesteforelesere presenterer sin forskning. Frister for å levere søknad om godkjenning av tema og oppnevning av veileder kunngjøres ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.

1. år

Første semester (høst)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BEV3023 Fysisk aktivitet og helse II 7,5
BEV3024 Epidemiologi og statistikk 7,5
BEV3102 Fysisk form og prestasjon 7,5
BEV3103 Bevegelse og bevegelsesproblem 7,5
Andre semester (vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BEV3004 Signalanalyse og måling i laboratoriet 7,5
BEV3051 Spesialisering 7,5
  Eksperter i team - tverrfaglig prosjekt 7,5
  Valgemne 7,5

 

2. år

Tredje og fjerde semester (høst og vår)
Emnekode Emnenavn Studiepoeng
BEV3901 Masteroppgave i bevegelsesvitenskap 60

 

 
Kode Tittel Sp. Tid
Valgfrie emner (endringer kan forekomme)
BEV3200 Rehabilitering og velferdsteknologi for personer med bevegelsesrelaterte lidelser 7,5 Vår
BEV3201 Innføring i signalanalyse i Matlab 7,5 Vår
KLH3011 Evaluering og forskning på forebyggende tiltak 7,5 Vår
KLH3101 Fedmens epidemiologi, patofysiologi og konsekvenser 7,5 Vår
KLH3103 Fedmebehandling 1: Livsstilsbehandling 7,5 Vår

 

Mon, 12 Jun 2017 11:49:45 +0200

Eksperter i team

Eksperter i team er et felles tverrfaglig emne for alle som tar en mastergrad ved NTNU.